De grote toename van de verhuur van appartementen aan toeristen zorgt in Amsterdam regelmatig voor overlast in woonwijken en ontwricht de toch al oververhitte woningmarkt. Ondanks gemaakte afspraken en de pogingen om de illegale verhuur aan te pakken blijkt het lastig de regels te handhaven, aangezien bedrijven als Airbnb weigeren om de gegevens van illegale verhuurders met de gemeente te delen.

Als de stad en haar burgers er baat bij willen hebben, horen de online platforms transparant te zijn en rekenschap af te leggen over hun activiteiten. Daarom werkten we aan de totstandkoming van een 'Fairbnb', een platform dat wél aan die eisen voldoet.

Wat is Fairbnb?

Fairbnb wil dat de online toeristische verhuur van woningen voldoet aan de spelregels van een eerlijke en collaboratieve economie, zonder waardeonttrekking aan de lokale economie.

De belangrijkste vragen hierbij zijn: Hoe kunnen deze activiteiten zo worden geregeld dat, in plaats van slechts winst te genereren voor investeerders en speculanten, lokale initiatieven ervan meeprofiteren? Hoe kunnen de regels zodanig gehandhaafd worden, dat bezoekers juist een toegevoegde waarde hebben voor de buurt?

Waag heeft een zevental avonden gehost binnen het publieksprogramma, waarop gewerkt werd aan de totstandkoming van een Fairbnb.

Deze avonden werden georganiseerd door Sito Veracruz, Urban & Smart Cities Consultant en Indre Leonaviciute, student Human centered multimedia aan de Universiteit van Amsterdam.

Project duration

1 jun 2016 - 1 jun 2017

Links

Financiers