Het idee achter Scottie was om met behulp van affectieve communicatie, de sociale verbondenheid te vergroten tussen ouderen met (beginnende) dementie en hun naasten. Scottie was al getest met kinderen die langdurig ziek zijn. Bij toeval bleek dat ouderen ook een zeer geschikte doelgroep zou kunnen zijn.

Ouderen met cognitieve en sensorische problemen kunnen hun sociale verbondenheid verliezen. Scottie vormt een manier om aan elkaar te laten weten dat je aan elkaar denkt zonder dat je de telefoon op hoeft te pakken. Scottie bestaat uit een familie van drie, die met elkaar in verbinding staan via een draadloos netwerk. Ieder heeft zijn eigen Scottie om contact met de ander te leggen. Contact leggen en spelen gaat met Scottie via het maken en doorsturen van kleur, licht en geluid. De nadruk ligt erop om op afstand toch bij elkaar te zijn en op een intuïtieve, speelse manier contact te onderhouden.

Non-verbale, impliciete communicatie is van wezenlijk belang voor het onderhouden van persoonlijke relaties. Bij Scottie staat de vraag centraal hoe - met behulp van informatie- en communicatietechnologie – een ‘virtuele’ nabijheid kan worden gecreëerd tussen langdurig afwezigen en hun primaire sociale omgeving.

Wat deed het Creative Care Lab?

Scottie werd getest bij chronisch zieke kinderen, die langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven, ver weg van hun vertrouwde thuisomgeving. Daarnaast is een kleine test gedaan bij de doelgroep van ouderen die voor langere tijd in een zorginstelling verblijven en hun naasten. De overeenkomst tussen beide doelgroepen is de langdurige afwezigheid en het gemis van het contact met de sociale omgeving. De resultaten van de test en de reacties uit het veld zijn dusdanig positief dat Waag in samenwerking met Hogeschool Windesheim een uitgebreider gebruikersonderzoek heeft uitgevoerd bij ouderen (70+). De resultaten zijn verwerkt in het rapport dat hier als pdf is te downloaden.

Scottie is in 2007 als eerste prototype tot stand gekomen binnen Waag en verder ontwikkeld in de Zorgpilot van GATE (2008-2010). Het onderzoek onder ouderen is uitgevoerd tussen juni 2011 en juni 2012.

Project duration

14 jun. 2011 - 31 mei 2012

Links

Publications

Partners

  • Windesheim

Financiers

  • Fonds Sluyterman van Loo
  • RCOAK