Design thinking ondersteunt onderzoek naar ouder worden

“Think big, start small and move fast.” Met dit credo gaf Nicholas LaRusso, het hoofd van het innovatiecentrum van de Mayo Clinic te Rochester, met een inspirerende keynote de aftrap voor de 19e International Student Congress of (bio)Medical Sciences aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Vier jaar geleden is het innovatiecentrum geopend aan Amerika’s meest sympathieke ziekenhuis de Mayo Clinic - dat ruim een miljoen patiënten per jaar behandelt - met als doel: verbeteren wat we nu doen (sustaining) en ontwikkelen wat we in de toekomst willen gaan doen (disruptive) onder de noemer Enable-Design-Connect.

 International Student Congress of (bio)Medical Sciences

Healthy Ageing & Independent Living (HAIL) staat daarbij centraal als thema voor onderzoek en medische zorg. Dit gebeurt op een - voor de gezondheidszorg in de VS - onorthodoxe wijze, namelijk door multidisciplinaire samenwerkingsvormen waar ruim plaats is voor design thinking en co-creatie. Volgens LaRusso kunnen we meer leren als we ook mensen van buiten de medische wereld betrekken.

Om tot nieuwe ideeën te komen lijkt het innovatiecentrum in Rochester eerder of je de werkruimten van Apple of Google binnenstapt. 14.000 m2 die de onderzoekers en medewerkers inspireert om anders te denken over hoe we zorg verlenen. Het HAIL-initiatief heeft in het Charter House, een wooncomplex voor 400 oudere volwassenen, laboratoria (living labs) opgezet om onderzoek te doen naar aging en hoe de healthspan (niet de lifespan!) van de doelgroep te vergroten en ze te ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen. In nauwe samenwerking met het Robert & Arlene Kogod Center on Aging wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de genetische en lichamelijke componenten van het ouder worden. Tevens is een unieke samenwerking tot stand gekomen met o.a. UMCG, VitaValley, Noaber Foundation en TNO om kennis te vergroten over het ouder worden. Dit heeft al geresulteerd in twee Nederlandse onderzoekers die enige tijd doorbrengen in het innovatiecentrum, waarvan Annerieke Heuvelink (TNO) onderzoek doet naar het inzetten van exergaming bij ouderen, en de motivatie daarbij. Waag sluit hier nauw bij aan met een onderzoek dat samen wordt uitgevoerd met het UMCG onder leiding van onderzoekster Claudine Lamoth, waarbij een serious game wordt ontwikkeld om balans te trainen bij ouderen, om zodoende vallen te verminderen.

Technologie, zo stelt LaRusso, kan een rol spelen in nieuwe vormen van zorg, o.a. voor zorg op afstand. Uit ervaring in het HAIL-lab is gebleken dat ouderen niet huiverig staan ten opzichte van het gebruik van nieuwe technologie mits hun goed wordt uitgelegd hoe het te gebruiken en wat de meerwaarde ervan is. Technologie kan ook worden toegepast om oudere volwassenen aan te zetten tot bewegen, aangezien “the closest to the fountain of youth is exercise". Of zoals Eubie Blake (1887-1993), Amerikaanse componist, schrijver en pianist, stelt en geciteerd door LaRusso: “If I knew I was going to live this long, I would have taken better care of myself”.