In de afgelopen decennia werd de menselijke genetica getransformeerd van laboratoriumstudies naar reguliere commerciële producten. Het genetische onderzoek van vandaag is een miljardenindustrie op basis van de onbetwistbare waarde van wetenschappelijke output voor de farmaceutische industrie. De belangrijkste hulpbron bij deze waardeproductie is het genetische materiaal dat van individuen wordt verkregen. Via commerciële diensten worden de gedigitaliseerde genetische gegevens aan onderzoeksinstellingen met forse winst doorverkocht.

Waag besloot om deze exploitatie uit te dagen met een maatschappelijk verantwoord tegenhanger. Een bedrijfsmodel waarbij burgers eigenaar blijven van hun genetisch materiaal en de gesequenceerde gegevens.

Onze doelen

Wij vinden dat burgers eigenaar moeten blijven van hun genetische gegevens en aandeelhouders moeten in de commercialisatie van hun data. Daarom stelt Waag de Gene.coop voor, een coöperatieve instelling die volledig in handen is van haar leden en die de burgers een wettelijk kader biedt om eigenaar te blijven van hun genetische gegevens gedurende het hele proces van het genereren van inkomsten. Een dergelijke organisatie zou actief de belangen van burgers verdedigen.

De initiatiefnemers van Gene.coop zijn: Lucas Evers, Miha Turšič, Sabine Wildevuur, Pieter van Boheemen, Wieke Betten, Roland van Dierendonck en Federico Muffatto (digi.bio).