De Haagse Hogeschool onderzocht in samenwerking met Codename Future en Waag de mogelijkheden om gezonde voedingskeuzes te stimuleren onder mbo-studenten door middel van sociale normen.

Bedrijven uit de creatieve industrie zien dat er een vraag ligt bij opdrachtgevers uit het mbo-onderwijs om in het kader van het thema burgerschap in te spelen op de eetgewoonten van jongeren. Huidige lespakketten lijken ontoereikend om gezonde voedingskeuzes bij deze doelgroep te stimuleren. Creatieve ondernemers hebben onvoldoende kennis van de oorzaken van ongezonde voedingskeuzes en manieren om gezonde voedingskeuzes te stimuleren onder jongeren. Deze kennis is echter nodig om voor hun opdrachtgevers uit het mbo-onderwijs effectieve toepassingen te ontwikkelen. Zij hebben het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ van de Haagse Hogeschool gevraagd wat wel en niet zou kunnen werken.

Dit onderzoeksproject richtte zich daarom op de vraag hoe op een aansprekende manier een sociale norm kan worden ingezet om jongeren te stimuleren om gezonde voedingskeuzes te maken. De beoogde uitkomst van het project was een paper prototype van een digitale interventie om om gezond voedingsgedrag te stimuleren bij mbo-studenten, rekening houdend met sociale normen.

Project duration

1 jan 2018 - 1 jul 2018

Team

Financiers

  • Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Partners

  • Haagse Hogeschool
  • Codename Future