• This project has been completed

Happiness Project

Duration: -

In het Happiness project ontwikkelden we tools om grip te krijgen op onze behoeften om daarmee de theorie van 'Design for Happiness' toepasbaar te maken.

Na enkele succesvolle Design for Happiness-workshops met Philips, Gemeente Almere, de Belastingdienst, het Houtbewerkingscollege en onze eigen collega’s, waar we op basis van onze behoeften producten ontwikkelden, besloten we te onderzoeken of we tools konden ontwikkelen om we meer inzicht in onze behoeften te krijgen.

Design for Happiness

Geluk als startpunt van het ontwerpproces is de basis van Design for Happiness. Deze theorie is gebaseerd op duurzaam geluk. Duurzaam geluk in tegenstelling tot korstondig geluk (flow) gaat over alle aspecten van ons leven over de langere termijn gezien. Het interessante voor een ontwerper is dat deze aspecten gelijk staan aan universele menselijke belangen die zich indien niet behartigd resulteren in: onze behoeften. Een ontwerper kan ontwerpen voor geluk door inzicht te hebben in alle belangen, aangezien we ons geluk voornamelijk bepalen aan de hand van onze gemoedstoestand, wat de weerspiegeling van onze behoeften is.

Happiness Project

In het Happiness Project gingen we een stap verder met de theorie en gaan we op zoek naar hoe we grip kunnen krijgen op deze behoeften. De doelen van dit project zijn om antwoorden te vinden op:

  • hoe kun je behoeften meten op een manier die je ook gelukkig maakt?
  • hoe kunnen we mensen zelf stil laten staan bij de behoeften die ze hebben?
  • en hoe ontwerp je voor de behoeften van een groep mensen in plaats van een individu? 

​Design for Community wellbeing

Interactie-ontwerper Hester van Zuthem ontwikkelde tijdens haar afstuderen in 2014 een theorie om te ontwerpen voor Community Wellbeing door een groep als één entiteit te zien. Dit resulteerde in een behoeftemodel voor communities. Haar onderzoek voerde ze uit met en voor Stadsdorp Nieuwmarkt. Dit Stadsdorp heeft als doel om een lokaal sociale netwerk te vormen.

In co-creatiesessies met Stadsdorpers ontwikkelde zij ‘Stadsdorp Story’, dit product moest om haar theoretische model testen. Stadsdorp Story is een product-service systeem die Stadsdorpers verbindt door zichtbaar te maken wat iedereen het Stadsdorp ‘brengt’. Met de Stadsdorplabels kunnen de Stadsdorpers iets wat zij aan hun wijk hebben toegevoegd ( een plantje, een gedicht, een kunstwerk) labelen en via een website delen met anderen. Zo ontstaat er een levend(ig) verhaal van het Stadsdorp. Met als doel om anderen ervan te laten genieten en hopelijk te inspireren ook iets te ‘brengen’.