Box of Happiness
Waag BY

Hacked by Happiness

Als je geluksmomenten nou eens in een doosje zou kunnen vangen om ze weer los te laten als je ze even nodig hebt...

Op donderdag 14 maart 2013 werd Waag overgenomen door ‘happiness’. Het happiness team (Dick, Marise, Astrid en Helma) doopte de Waag voor één dag om tot ‘institute for happiness’ waarbij zelfs onze website niet werd ontzien ;-). Gedurende deze dag bundelden alle medewerkers van Waag hun creatieve krachten om aan de slag te gaan met het thema happiness.

Design for happiness is een opkomende discipline binnen de ontwerpwereld, en omdat in veel van onze projecten het vergroten van de kwaliteit van leven centraal staat werd er een dag gepraat en samengewerkt rondom de vraag: wat is happiness?

Het ochtendprogramma had een filosofische insteek, met als doel tot een gezamenlijk begrip te komen van wat we nu precies onder geluk verstaan. Middels een socratisch gesprek werd in drie groepen verkend wat ‘geluk’ eigenlijk (voor de deelnemers) inhoudt. Ik presenteerde het raamwerk onderliggend aan Design for Happiness dat het conceptteam toepast in het ontwerpproces. Vervolgens werden de verworven inzichten toegepast in een concrete ontwerpopdracht: maak een ‘box of happiness’. Vijf teams gingen in het Fablab aan het werk om 'geluks-kits' te bedenken. Sommige teams richtten zich op het meten van je mentale en fysieke gesteldheid, andere teams op het activeren van mensen om zelf hun ervaring van geluk te vergroten.

De ontwerp-oplossingen varieerden van een set pillen die je helpen je mood swings in balans te brengen, een game-variant waarin je gevangen herinneringen moet raden tot een verzameling doosjes met daarin prikkelende opdrachten die je activeren iets aan je persoonlijke situatie te doen. Een interessante volgende stap is om te onderzoeken of we het meten op neurologisch niveau en het veranderen van de persoonlijke context op een zinvolle manier met elkaar kunnen verbinden. Duidelijk werd in ieder geval dat het een thema was waar iedereen graag meer van wilde weten. Wel zullen ons in de komende tijd blijven verdiepen in 'happiness'.

Los van de inhoudelijke resultaten was het een leuke dag waar iedereen erg blij werd, om met andere collega’s dan gebruikelijk samen te kunnen werken en elkaars verborgen talenten te ontdekken!

Het onderzoek naar design for happiness heeft plaatsgevonden in het kader van het project COMMIT.