Museum- en erfgoedprofessionals hebben behoefte aan nieuwe inzichten over innovatieve manieren om publiek aan te spreken en collecties levendiger te maken. Dit vraagt om een andere benadering van hun (digitale) collecties. Het educatieprogramma Maritiem Maaklab was een project waar jongeren de digitale collectie van Het Scheepvaartmuseum gebruikten als inspiratie bij ontwerp- en maakopdrachten in de maakplaatsen van de OBA. Door de verbinding met de Maakplaatsen ontstaat voor de erfgoedsector de mogelijkheid om buiten het museum contact te maken met een minder bereikbare doelgroep.

Maritiem Maaklab

In Maritiem Maaklab sloegen het Scheepvaartmuseum Amsterdam, Waag en Maakplaats021 van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) de handen ineen. In dit project is kennis verzameld en zijn workshops ontwikkeld waarin jongeren ontwerp- en maakopdrachten uitvoeren aan de hand van de collectie van Het Scheepvaartmuseum. Denk hierbij aan het (vroegere) gebruik van materialen zoals tin, symbolen voor communicatie, verloren technieken en vergeten ambachten. Jongeren deden niet alleen kennis op over erfgoed, maar leerden ook deze kennis op 21ste-eeuwse wijze te hergebruiken in hun leefwereld. In de projecten van de jongeren kwam de erfgoedcollectie van het Scheepvaartmuseum tot leven en kreeg zij nieuwe betekenis.

maritiem maaklab workshop dukaten en penningen
maritiem maaklab workshop dukaten en penningen

Publicatie

De samenwerkende partners hebben op 13 december tijdens een online event de opgedane kennis en ervaringen gedeeld uit het project. Dit resulteerde in een bijzondere publicatie die je hieronder kunt downloaden. In deze publicatie delen we de sterke punten van het Maritiem Maaklab, geven we een kijkje in de inhoud van het proces en het programma en delen we de tips & tricks over welke elementen belangrijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van een succesvol programma dat aansluit bij jongeren en de lessons learned.

Download de publicatie Maritiem Maaklab

Voorblad publicatie Maritiem Maaklab
Dit is het voorblad van de publicatie van Maritiem Maaklab.

Duurzame leeromgeving voor jongeren

Maritiem Maaklab versterkte het leer-ecosysteem voor jongeren in Amsterdam. Door de verbinding te maken tussen verschillende plekken, kennis en vaardigheden, hebben we de relaties in het leer-ecosysteem verstevigd en is de opgedane kennis ingebed in een bredere context. Door de interactie tussen verschillende groepen en disciplines is inspiratie en nieuwe kennis ontstaan. Het contact tussen verschillende instellingen droeg bij aan de bredere ontwikkeling van de jongeren.

Meer lezen?

Lees hier het artikel 'Leren van de zee' over de workshop die maker educator Sanne Leupen gaf! 

Project duration

1 jan 2021 - 31 aug 2021

Team

Financiers

Partners

  • Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
  • Openbare Bibliotheek Amsterdam