In Maritiem Maaklab slaan het Scheepvaartmuseum Amsterdam, Waag en Maakplaats021 van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) de handen ineen.

Maritiem Maaklab is een educatieprogramma in de Maakplaatsen van de OBA, waar jongeren de digitale collectie van het Scheepvaartmuseum gebruiken als inspiratie bij ontwerp- en maakopdrachten. Jongeren doen niet alleen kennis op over erfgoed, maar leren ook deze kennis op 21ste-eeuwse wijze te hergebruiken in hun leefwereld. In de projecten van de jongeren komt de erfgoedcollectie van het Scheepvaartmuseum tot leven en krijgt zij nieuwe betekenis.

Aan de hand van voorstudie en co-creatiesessies met experts van Waag, educatoren en conservatoren van het Scheepvaartmuseum, en Maakplaatscoaches, onderzoeken we de digitale collectie, didactiek, objecten en digitale fabricage- en maakprocessen. De uitkomsten van de voorstudie vertalen we naar een educatieprogramma voor kinderen op basis van de digitale collectie van het Scheepvaartmuseum. Het educatieprogramma zal worden uitgevoerd in de Maakplaatsen van de OBA. Door de verbinding met de Maakplaatsen aan te gaan, verkennen we voor de erfgoed-sector de mogelijkheden om buiten het museum contact te maken met een minder bereikbare doelgroep.

Maritiem Maaklab versterkt het leer-ecosysteem voor jongeren in Amsterdam. Door de verbinding te maken tussen verschillende plekken, kennis en vaardigheden, verstevigen we de relaties in het leer-ecosysteem en wordt de opgedane kennis ingebed in een bredere context. Door de interactie tussen verschillende groepen en disciplines ontstaat inspiratie en nieuwe kennis. Het contact tussen verschillende instellingen draagt bij aan de bredere ontwikkeling van de jongeren.

Project duration

1 jan. 2021 - 31 aug. 2021

Team

Partners

  • Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
  • Openbare Bibliotheek Amsterdam

Financiers

  • Fonds voor Cultuurparticipatie