Foto’s waar je herkenbaar op staat, zijn je persoonlijke data. Waag maakt foto’s bij evenementen om verslag te leggen en om te kunnen rapporteren aan fondsen en subsidieverstrekkers. Volgens de privacywet AVG moeten mensen eerst toestemming geven voordat hun persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt kunnen worden. Maar hoe los je dit in het geval van publieke evenementen praktisch op? Vraag je iedereen aan het begin van het evenement een formulier te tekenen voor informed consent? Plaats je achteraf maskers over de foto’s, zodat de aanwezigen onherkenbaar worden?

Met deze vragen organiseerde Waag in februari 2020 een debatavond, waarin we met medewerkers en publiek in discussie gingen over de vraag of we alle aanwezigen van evenementen bij Waag om informed consent moeten vragen. De uitkomsten van de avond werden door Waags privacy officer Stefano Bocconi beschreven in dit blog. Een eenduidige oplossing voor ons probleem vonden we niet. In het kader van een bredere discussie over privacy binnen Waag, zijn we ervan overtuigd dat we deelnemers aan evenementen zeggenschap moeten geven over het al dan niet verzamelen van hun persoonlijke data. Daarom starten we, in navolging van de ‘Mij niet gezien’-debatavond, een experiment.

Experiment: Mij niet gezien

Tot en met de zomer experimenteren we met verschillende manieren om aan de wet te voldoen, of misschien zelfs een stap extra te zetten. In totaal zullen we tijdens tien of meer evenementen methoden testen, die variëren van het vragen van toestemming vooraf tot het plaatsen van maskers over foto’s nadat het evenement heeft plaatsgevonden, tot een beroep op ons recht tot verslaglegging. 

Over onze bevindingen rapporteren we op het Mij niet gezien-blog. Bij elke methode die we testen om de privacy van de aanwezigen te waarborgen, letten we op de volgende aspecten:

  • In hoeverre voldoen we met deze methode aan de privacywet AVG?
  • Wordt het doel van fotograferen bij evenementen ondermijnd door deze methode? (Bijvoorbeeld: esthetische waarde van de foto gaat erop achteruit).
  • Is de methode werkbaar voor het publiek?
  • Is de methode werkbaar voor de organisatie?
  • Is de methode werkbaar voor de fotograaf?

Mocht je zelf een goed idee hebben voor een manier om de privacy van aanwezigen bij een evenement te waarborgen, bijvoorbeeld een creatieve manier waarmee we iedereen om toestemming kunnen vragen, neem dan contact op met Anne Schepers via gro.gaaw@enna.

Project duration

1 feb 2020 - 1 jul 2020

Team