Amsterdam is een pionierende stad als het gaat om het digitale domein. In 1993 werd de basis voor het publieke internet hier gelegd in de Digitale Stad. En als het gaat om de 'slimme stad', loopt Amsterdam voorop: het is druk bezig te onderzoeken welke publieke waarden gewaarborgd moeten worden in een stad van sensoren en algoritmen. Naarmate onze levens en fysieke omgeving steeds meer door technologie worden beheerst, wordt het steeds crucialer om ervoor te zorgen dat we als Amsterdam controle verkrijgen en behouden over hoe die technologie ingericht is. Hierbij is het essentieel om kritisch te kijken naar de inzet van technologie in de praktijk: van wie zijn bijvoorbeeld de camera’s in de publieke ruimte, en wie heeft toegang tot die beelden? En als we met elkaar appen of video's delen met elkaar, waarom zou dat dan via Amerikaanse of Chinese servers moeten?

Tegelijkertijd leven Amsterdammers ook steeds meer in hun eigen bubbels. Niet alleen in hun buurt, maar ook digitaal. We spreken dezelfde mensen, horen dezelfde meningen en raken meer geïsoleerd van elkaar, terwijl de open publieke ruimte wordt uitgehold. Hoe kunnen we de Amsterdamse bubbels doorbreken en de innovatieve kracht van de stad inzetten om ons digitale publieke domein te versterken? Oftewel: hoe creëren we nieuwe Amsterdamse verbindingen? 

In aanloop naar Amsterdam 750, het 750-jarig bestaan van de stad in 2025, zal Waag onder de noemer Nieuwe Amsterdamse Verbindingen een roadmap en programma ontwikkelen voor een gezond digitaal domein voor de stad. Waag onderzoekt welke functies hierin belangrijk zijn. Hoe kunnen we zorgen dat zo’n digitale plek voldoet aan dezelfde publieke waarden die zo vanzelfsprekend zijn in de stad zelf? Zo’n plek kan een kans zijn om nieuwe ontmoetingen en communicatie tussen Amsterdammers mogelijk te maken. Het wordt een plek die enerzijds toegankelijk en veilig is en de burgerrechten beschermt, en anderzijds de stad innovatiever, inclusiever en opener maakt. 

Samen met burgers en organisaties uit de stad doet Waag onderzoek naar de voorwaarden voor het vormgeven van zo’n digitaal domein, gebaseerd op publieke waarden. Behoeften van toekomstige burgers zijn hierin leidend. Het nieuwe digitale publieke domein maakt een open en publieke interactie mogelijk tussen burgers (onderling), overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom worden al deze partijen betrokken bij de ontwikkeling ervan. 

Project duration

1 aug 2020 - 31 dec 2025

Team

Financiers

Partners

  • Stichting Amsterdam 750