Door stijgende energieprijzen, toenemende decentrale energieopwekking zoals zonnepanelen en een groeiend energieverbruik wordt energiemanagement in huis (Home Energy Management) steeds belangrijker. Maar wat halen we hiermee in huis? Hoeveel data over ons persoonlijke energieverbruik wordt hiervoor verzameld en wat gebeurt er nog meer met die data zonder dat we het weten? Hoe zien de systemen die we daarvoor nodig hebben eruit en wanneer is zo’n systeem open, eerlijk en inclusief? 

De transitie naar hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen gaat gepaard met technologische ontwikkelingen en uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is de voorspelde toename in elektriciteitsverbruik, doordat er steeds meer elektrisch wordt gereden en verwarmd. De voornaamste uitdaging hierbij is de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod van energie: zo wordt elektriciteit uit duurzame bronnen geproduceerd wanneer de zon schijnt en de wind waait, maar dat is niet per se wanneer we elektriciteit verbruiken. Een Home Energy Management System kan helpen bij het oplossen van de 'mismatch' tussen vraag en aanbod van energie.

Een Home Energy Management System is aangesloten op de slimme meter of apparaten in huis, die monitort wat het energieverbruik en vermogen is van apparaten in huis. Het kan vervolgens deze apparaten aansturen op basis van informatie van buiten het huis en op basis van voorkeuren. Met HEMS wordt het mogelijk om energie-aanbod en verbruik beter op elkaar af te stemmen. Deze systemen zijn nog niet ver ontwikkeld of wijdverspreid. Dit is dus hét moment om publieke waarden in de ontwikkeling van deze technologie te waarborgen.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Topsector Energie ontwikkelt Waag een Public Stack model voor energiemanagementsystemen in huis: Home Energy Management Systems (HEMS).

Voor dit rapport hebben we een breed scala aan partijen geïnterviewd en een aantal workshops georganiseerd. Vervolgens hebben we een visie geformuleerd voor Home Energy Management Systemen gebaseerd op open standaarden, open-source technologie en energiegemeenschappen die publieke waarden centraal stellen. 

Lees het rapport

Project duration

1 jul 2022 - 31 dec 2022

Team

Financiers