Hoe kan energiemanagement in huis (Home Energy Management) bijdragen aan de energietransitie? Hoe zien de systemen die we daarvoor nodig hebben eruit? En wanneer is zo’n systeem open, eerlijk en inclusief? In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Topsector Energie ontwikkelt Waag een Public Stack voor energiemanagementsystemen in huis: Home Energy Management Systems (HEMS).

De transitie naar hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen gaat gepaard met technologische ontwikkelingen en uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is de voorspelde toename in elektriciteitsverbruik, doordat er steeds meer elektrisch wordt gereden en verwarmd. De voornaamste uitdaging hierbij is de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod van energie: zo wordt elektriciteit uit duurzame bronnen geproduceerd wanneer de zon schijnt en de wind waait, maar dat is niet per se wanneer we elektriciteit verbruiken. Een Home Energy Management System kan helpen bij het oplossen van de 'mismatch' tussen vraag en aanbod van energie.

Een Home Energy Management System is aangesloten op de slimme meter of apparaten in huis, die monitort wat het energieverbruik en vermogen is van apparaten in huis. Het kan vervolgens deze apparaten aansturen op basis van informatie van buiten het huis en op basis van voorkeuren. Met HEMS wordt het mogelijk om energie-aanbod en verbruik beter op elkaar af te stemmen. Deze systemen zijn nog niet ver ontwikkeld of wijdverspreid. Dit is dus hét moment om publieke waarden in de ontwikkeling van deze technologie te waarborgen.

In deze verkenning werken we met een breed scala aan partijen samen tijdens workshops. We onderzoeken vragen als ‘welke verdienmodellen worden er mogelijk voor energiemanagementsystemen?’ en ‘wat willen we als samenleving met HEMS bereiken voor wie?’. Willen we dat sommige partijen veel geld gaan verdienen? Of is de voornaamste inzet dat we energie besparen en verduurzamen, en hoe ziet de weg daarnaartoe eruit?

Project duration

1 jul. 2022 - 31 dec. 2022

Team

Financiers

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Topsector Energie