Democratieën over de hele wereld staan onder druk. Nieuwe technologieën spelen volgens sommige een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Ook overheden maken gretig gebruik van nieuwe technologie om hun processen te verbeteren en werkwijzen aan te passen. De inzet van digitale middelen bij het democratischer vormgeven van beleid en in besluitvormingsprocessen is echter nog zeer beperkt. Proeftuin versterking digitale democratie wil dit veranderen. 

In het project werken we samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ICTU, Netwerk Democratie en verschillende Nederlandse gemeenten om te experimenteren met digitale participatietools. 

Waag gelooft in een krachtig digitaal publiek domein. Hier zijn onder andere betrokkenheid van burgers, open-source technologie en participatieve innovatie voor nodig. Via deze kernwaarden zullen we onze kennis en expertise inzetten om te experimenteren met diverse technieken en tools en hun toepassingen voor het versterken van het Nederlandse democratische systeem.

Waag zal de opdrachtgever ICTU voorzien van advies en ondersteunen bij het organiseren van workshops rond om de digitale democratie-tools. 

Project duration

1 jun 2018 - 31 dec 2019

Team

Financiers

Partners

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Netwerk Democratie
  • ICTU