Denis Costa

Denis CostaProject Manager

Denis Costa was projectmanager van het Smart Citizens Lab bij Waag. Hij onderzocht hoe data, technologie en participatie kunnen helpen bij de aanpak van de uitdagingen waar de maatschappij voor staat.

Denis leidde onderzoeksprojecten in verschillende domeinen, waaronder monitoring van het milieu, klimaatadaptatie, gezondheids- en voedseltransities en burgerparticipatie. Zo werkte hij aan projecten over luchtvervuiling (Hollandse Luchten), de smart city en datagedreven gezondheidszorg. Denis heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en milieuwetenschap.

Afgesloten projecten

expeditie toekomst
Smart Citizens Lab

Publiek-Civiele Samenwerking

In dit project onderzocht Waag nieuwe kennis- en procesmodellen, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen.
Waag_Microbiome Center_Gezond leven
Smart Citizens Lab

Beter Leven

Waag ontwerpt een nieuwe werkwijze, die mensen met chronische klachten ondersteunt vanuit hun gezondheidsvragen op zoek te gaan naar oplossingen.
Data visualisation - data graphics
Smart Citizens Lab

Shared Cities, Smart Citizens

Waag en twee partners voerden onderzoek uit naar de vraag hoe burgers meer invloed op- en in de slimme stad kunnen krijgen.
opening planet b
Smart Citizens Lab

Tipping the balance

Tipping the balance onderzoekt welke factoren en strategieën burgers stimuleren om gezonde(re) en duurzame voedingskeuzes te maken.
Participatie Waternet
Smart Citizens Lab

Participatie @ Waternet

Waternet wil participatief werken waar mogelijk als standaardaanpak hanteren. Het Smart Citizens Lab helpt Waternet met de weg naar nieuw beleid.
Sentinel Citizen. (c) Copernicus, CAMS.
Smart Citizens Lab

Sentinel Citizen

Sentinel Citizen verbindt door burgers gemeten data over luchtkwaliteit met satellietdata van de European Space Agency.
Commons Lab
Commons Lab

Chamber of Commons

De Chamber of Commons behartigt de belangen van de commons.
Proeftuin digitale democratie
Future Internet Lab

Proeftuin versterking digitale democratie

Wat zijn de mogelijkheden voor het versterken van de democratie door het toepassen van nieuwe tools voor digitale participatie?
Gammasense
Smart Citizens Lab

GammaSense 2.0

Met GammaSense 2.0 ontwikkelen we een burgermeetnetwerk voor radioactieve straling.
Amsterdam Sounds project
Smart Citizens Lab

Amsterdam Sounds

Samen tools ontwikkelen voor burgerparticipatie en citizen science op het gebied van geluidsoverlast.
DSI map Europe
Commons Lab

DSI4EU

Digital Social Innovation for Europe (DSI4EU) ondersteunt digitale sociale innovatienetwerken in Europa.