Denis Costa

Denis CostaProject Manager

Denis Costa is projectmanager van het Smart Citizens Lab bij Waag. Hij onderzoekt hoe data, technologie en participatie kunnen helpen bij de aanpak van de uitdagingen waar de maatschappij voor staat.

Denis managet onderzoeksprojecten in verschillende domeinen, waaronder monitoring van het milieu, klimaatadaptatie, gezondheids- en voedseltransities en burgerparticipatie. Zo werkt hij aan projecten over luchtvervuiling (Hollandse Luchten), de smart city en datagedreven gezondheidszorg. Denis heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en milieuwetenschap.

Lopende projecten

Imagining public connectivity

FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab
Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.

Publiek-Civiele Samenwerking

expeditie toekomst
Smart Citizens Lab
In dit project onderzoekt Waag nieuwe kennis- en procesmodellen, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen.

Thermo-staat

Thermo-staat
Smart Citizens Lab
Samen met bewoners, onderzoeksjournalisten en wetenschappers onderzoekt Waag de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.

Tipping the balance

opening planet b
Smart Citizens Lab
Tipping the balance onderzoekt welke factoren en strategieën burgers stimuleren om gezonde(re) en duurzame voedingskeuzes te maken.

Beter Leven

Waag_Microbiome Center_Gezond leven
Smart Citizens Lab
Waag ontwerpt een nieuwe werkwijze, die mensen met chronische klachten ondersteunt vanuit hun gezondheidsvragen op zoek te gaan naar oplossingen.

Shared Cities, Smart Citizens

Data visualisation - data graphics
Smart Citizens Lab
Waag en twee partners voerden onderzoek uit naar de vraag hoe burgers meer invloed op- en in de slimme stad kunnen krijgen.

Urbanite

Amsterdam bicycles mobility
Commons Lab
Een onderzoek met overheid en burgers naar het effect van disruptieve technologieën zoals Uber in de mobiliteitssector.

NWA-route Smart Liveable Cities

NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab
Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.

Hollandse Luchten

Woman with sensor
Smart Citizens Lab
Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin burgers van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.