• This project has been completed

U-TOPIA

Duration: -

U-TOPIA is de eerste stap in de richting van empowerment van oudere Human Immunodeficiency Virus (HIV)-patiënten. Het project onderzoekt op basis van co-creatie duurzame concept(en) voor ondersteunende technologie die aansluiten op de behoeften van ouderen met HIV om hun kwaliteit van leven te beheren en te verbeteren.

Op basis van de collectieve resultaten wordt een plan voor verdere ontwikkeling en commercialisering opgeleverd van de geschikte technologie. Het consortium bestaat uit vier organisaties van eindgebruikersgroepen uit drie landen, waaronder primaire (oudere HIV-patiënten) en secundaire eindgebruikers (hiv-artsen, maatschappelijk werkers, hiv-verpleegkundigen, familieleden, formele verzorgers, huisartsen).

Met de expertise in co-creatie, leidt Waag de weg naar co-creëren van ICT-concepten die tegemoet komen aan de behoeften en wensen van oudere HIV-patiënten.