Verantwoorde Businessmodellen

Wat verstaan we onder de publieke ruimte nu het menselijk leven zich gedeeltelijk online afspeelt? De publieke ruimte op straat is goed voor te stellen, en het publiek debat in traditionele media is goed gereguleerd. De digitale publieke ruimte is vaak nog moeilijk voor te stellen. De onlinewereld is grotendeels een commerciële en private ruimte. Ook al vindt er ongekend veel menselijke interactie plaats, wordt de toon er gezet door de ontwerpkeuzen, filteralgoritmen, voorkeuren en vooral belangen van grote techbedrijven.

In dit project, gefinancierd door ClickNL, onderzochten Waag Futurelab en de HvA de condities voor digitale publieke ruimten en de fundamentele aspecten van verantwoorde businessmodellen. We hebben onderzocht wat verantwoorde businessmodellen zijn, met als vertrekpunt de non-extractieve, duurzame, en non-monopolistische alternatieven op de businessmodellen van grote techbedrijven. We hebben gekeken hoe verantwoorde businessmodellen kunnen bijdragen aan een open en heterogene, digitale publieke ruimte.

In het kader van dit onderzoek, hebben we onder andere:

We publiceerden ons Verantwoord Businessmodel Canvas op de Public Stack-website, bij Cultuur-Ondernemen, Cultuurloket DigitALL en in het management-vakblad Baaz. Binnenkort kun je onze inzichten en het Canvas ook terugvinden in het magazine van Holland Management Review. 

Project duration

1 dec 2022 - 31 dec 2023

Links

Team

Financiers

Partners