Verantwoorde Businessmodellen

Wat verstaan we onder de publieke ruimte nu het menselijk leven zich gedeeltelijk online afspeelt? De publieke ruimte op straat is goed voor te stellen, en het publiek debat in traditionele media is goed gereguleerd. De digitale publieke ruimte is vaak nog moeilijk voor te stellen. De onlinewereld is grotendeels een private en commerciële ruimte. Ook al vindt er ongekend veel menselijke interactie plaats, wordt de toon er gezet door de ontwerpkeuzen, filteralgoritmen, voorkeuren en vooral belangen van grote techbedrijven.

In dit project, gefinancierd door ClickNL, onderzoeken Waag en de HvA de condities voor digitale publieke ruimten en de fundamentele aspecten van verantwoorde businessmodellen. We onderzoeken wat verantwoorde businessmodellen zijn, met als vertrekpunt de non-extractieve, duurzame, en non-monopolistische alternatieven op de businessmodellen van grote techbedrijven. We onderzoeken wat de condities zijn voor een open en heterogene, digitale publieke ruimte en hoe verantwoorde businessmodellen daaraan bij kunnen dragen, in het bijzonder voor digitale makers.

Project duration

1 dec 2022 - 31 dec 2023

Team

Financiers

Partners