Levende organismen worden doorgaans bestudeerd in een geisoleerde omgeving, waarin contact met de natuurlijke context onmogelijk wordt gemaakt. Reageerbuizen, petrischalen en bioreactors zijn de meest bestudeerde biotopen van de 21ste eeuw. Het 'In Vitro Futures'-project onderzocht hoe deze glazen barrières niet alleen het gedrag verandert van hetgeen dat onderzocht wordt, maar ook dat van de onderzoeker.

Humaan insuline wordt bijvoorbeeld geproduceerd door genetisch gemodificeerde micro-organismen in bioreactors. Hamburgers gegroeid in kweekflessen. Xenobiologen veranderen de fundamentele bouwstenen van levende systemen, waarmee de definitie van biologie aan het wankelen wordt gebracht. Organen worden geprint. De grens tussen het natuurlijke en het synthetische wordt alsmaar vager.

Welke veranderingen vinden er plaats in onze houding nu levende organismen getemd, veranderd en bespeeld kunnen worden? Zijn er andere morele en ethische aspecten van toepassing op leven in een reageerbuis en daarbuiten?

Het In Vitro Futures onderzoeksprogramma omvatte onder andere de volgende deelprojecten:

  1. The Other Dinner: de waarde van voedsel, met nadruk op in vitro vlees
  2. Spirulina Superfood: alternatieve eiwitbronnen die je thuis kunt kweken
  3. Ivorish: substitutie van natuurlijk ivoor met behulp van synthetische biologie
  4. Levende Pixels: duurzame productie van pigmenten door bacteriën

Project duration

1 jan 2013 - 1 jun 2015

Publications

Financiers