De geesteswetenschappen maken met de toenemende digitalisering van onze samenleving een belangrijke ontwikkeling door. De zogeheten 'computationele wending' zorgt ervoor dat allerlei gegevens op uiteenlopende onderzoeksterreinen op grote schaal beschikbaar worden.

Waar eerder kwalitatieve onderzoeksmethoden tot de gebruikelijke aanpak van de geesteswetenschappen behoorden, krijgen kwantitatieve en computationele methoden een steeds grotere rol toebedeeld. Dit vraagt om de ontwikkeling van vaardigheden die niet altijd als een vanzelfsprekend onderdeel van de geesteswetenschappen worden gezien. De behoefte groeit om het curriculum op het gebied van Digital Humanities uit te breiden, digitale middelen en mogelijkheden proactief in te zetten en de ‘digitale taligheid’ van studenten te vergroten.

In opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam doet Waag Futurelab een verkenning van de inhoudelijke vragen binnen Digital Humanities en een inventarisatie van mogelijke samenwerkingen met andere faculteiten en maatschappelijke initiatieven. We doen dit door middel van bureauonderzoek en een serie ophaalsessies met medewerkers en studenten van de VU.

Project duration

1 sep 2022 - 30 apr 2023

Team

Financiers