NWA route Smart Liveable Cities

Duration: -

Waag speelt als trekker van de NWA (Nationale Wetenschapsagenda) route Smart Liveable Cities een verbindende rol tussen verschillende personen en partijen die actief zijn op de route, maar ook tussen verschillende routes, en zorgt voor afstemming tussen indieners, het samenbrengen van relevante consortiapartners en kennisdeling onderling en vanuit NWO.

De route is één van de 25 routes die de NWA heeft opgesteld. De routes zijn bedoeld om belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving te agenderen en onderzoeken. De NWA is onderdeel van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Over de route

Het toekomstbestendig maken van steden en hun buitengebieden vereist een nieuwe geïnspireerde betrokkenheid van burgers en bedrijven, verandering van bestuursmodellen, en circulair energie- en grondstofgebruik. Zaken als klimaatadaptatie, het benutten van digitalisering voor veilig en goed functionerende, en ook gezonde steden en het verbeteren van het stedelijke ecosysteem zijn daarbinnen belangrijk.