Annabel Thomas door Jimena Gauna voor Waag

Annabel ThomasCommunity Manager

Annabel Thomas is contactpersoon en community manager bij het project Hollandse Luchten van Waag. Haar rol is om de brug te vormen tussen de leden, het team van Waag, partners, experts, bedrijven en overheden die deel nemen aan het project. Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving.

Annabel is ook de voorzitter en medeoprichter van de Beverwijkse Broedplaats Broedmachine. Daar faciliteert zij makers, kunstenaars en creatief ondernemers om te durven en te ondernemen. De missie in al haar werk is het aanmoedigen van creativiteit en initiatief bij anderen, zodat zij zichzelf uiteindelijk overbodig maakt. Annabel faciliteert bijeenkomsten, projecten, programma's en evenementen. Zij regelt alles achter de schermen om te zorgen dat experts, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en andere groepen hun beste bijdragen kunnen leveren.