Hollandse Luchten is een citizen science-project, waarin een burgergedreven meetnetwerk in Noord-Holland wordt opgezet. Burgers meten met open-source hardware zelf de luchtkwaliteit en kunnen deze live bekijken op het platform van Hollandse Luchten. Daarnaast worden diverse experts in luchtkwaliteit betrokken om de data te kalibreren en gegevens zo betrouwbaar mogelijk te maken. In totaal worden er 200 sensoren verspreid over drie pilots in Noord-Holland, waaronder het grootste gedeelte in de IJmond regio. 

Bekijk het platform van Hollandse Luchten

Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Door data samen te verzamelen, zullen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we citizen sensing. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

De belangrijke doelstelling van de pilot van Hollandse Luchten is het betrekken van burgers rondom dataverzameling om zo op basis van nieuwe inzichten een leefbare en duurzame samenleving mogelijk te maken. Door open innovatiemethoden in te zetten in combinatie met het gebruik van betaalbare open hardware en nieuwe digitale mogelijkheden, worden burgers betrokken en ontwikkelen ze handelingsperspectief in het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hollandse Luchten maakt hierbij gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Bekijk de reportage in Nieuwsuur over het project 
Lees het artikel in 't Parool over Hollandse Luchten