planet B - AI lab
Waag BY-NC-SA

(Algorithmic) Fairness

We hebben de gewoonte om de mogelijke aanwezigheid van onrechtvaardigheid en soms ondoordringbaarheid (denk aan Het Proces van Kafka) in door mensen aangestuurde processen kritisch te bezien. Automatische processen daarentegen, roepen een beeld van exactheid en neutraliteit op, doordat algoritmen gebaseerd zijn op logica en deterministische regels. Hierdoor worden algoritmen omringd door een aura van onpartijdigheid en nauwkeurigheid dat kan leiden tot een gebrek aan het bevragen van hun functioneren en hun uitkomsten en effecten in de samenleving.

In zijn paper onderzoekt Stefano Bocconi daarom hoe we systemen eerlijker kunnen maken, en wat dat inhoudt in de context van algoritmen.

Download het essay (pdf). 

Het essay is geschreven voor het AI Culture Lab, waarin een multidisciplinair gezelschap van kunstenaars, (expert) burgers, technologie-ontwikkelaars, ondernemers en wetenschappers op zoek naar de rol en het potentieel van artificiële intelligentie.