Tada data manifest
Tada data manifest BY-NC-SA

Amsterdam legt basis voor nieuw digitaal beleid

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, SP en PvdA presenteerde gisteren de nieuwe plannen voor de hoofdstad in hun coalitieakkoord. De digitalisering van de stad is hierin een belangrijk thema en 'Tada: duidelijk over data', het fundament. Daarmee wordt het Tada-manifest de basis voor het nieuwe digitale beleid van de stad Amsterdam.

'Tada: duidelijk over data' wordt dé handleiding van de stad om bewust om te gaan met de mogelijkheden en bedreigingen van digitale technologieën. Het wordt geïmplementeerd voor het eerlijk verdelen van de opbrengsten van digitale technologieën. De zes waarden van Tada over de digitale samenleving werden in het afgelopen jaar, op initiatief van de Amsterdam Economic Board, opgesteld door een brede coalitie van burgers en organisaties uit de regio Amsterdam.

"Tada is een prachtig burgerinitiatief dat we als gemeente nu naar een nieuw niveau kunnen brengen om de stad leefbaar voor de inwoners en internationaal relevant te houden", zegt Jan-Bert Vroege, Gemeenteraadslid D66.

De initiatiefnemers van Tada zijn trots dat het initiatief nu omarmt wordt door de nieuwe coalitie. Het doel van het initiatief is om de Metropoolregio Amsterdam een voorlopersrol te geven en een slimme, sociale stad te maken van en voor iedereen. 

"Technologie is niet neutraal en hoort thuis in de politieke arena. Dat Amsterdam Tada nu onderdeel van beleid maakt, is een grote winst voor de stad." Marleen Stikker – directeur Waag en initiatiefnemer Tada.

Lees ook: 'Bewoners hoeven niet te verliezen van techreuzen'

Miniatuurvoorbeeld

De zes waarden van Tada zijn:

Inclusief

Onze digitale stad is inclusief. We houden rekening met de verschillen tussen individuen en groepen, zonder gelijkwaardigheid uit het oog te te verliezen.

Zeggenschap

Data en technologie moeten bijdragen bij aan vrijheid van bewoners. Data zijn dienend. Om het leven vorm te geven naar eigen inzicht, zelf informatie te verzamelen, kennis te ontwikkelen, ruimte te vinden om jezelf te organiseren.

Menselijke maat

Data en algoritmen hebben niet het laatste woord. menselijkheid gaat altijd voor. We laten ruimte voor onvoorspelbaarheid. Mensen hebben het recht om digitaal vergeten te worden. Zo blijft er altijd ruimte voor een nieuwe, schone start.

Open en transparant

Welke data worden verzameld? Waarvoor? En met welke uitkomsten en resultaten? Daarover zijn we altijd transparant.

Legitiem en gecontroleerd

Bewoners en gebruikers hebben zeggenschap over de vormgeving van onze digitale stad. De overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven faciliteren dit. Zij monitoren de ontwikkeling en de maatschappelijke gevolgen.

Van iedereen – voor iedereen

Data die overheden, bedrijven en andere organisaties uit de stad genereren en over de stad verzamelen zijn gemeenschappelijk bezit. Iedereen kan ze gebruiken. Iedereen kan er voordeel van hebben. Hier maken we gezamenlijk afspraken over.

Tada draagt bij aan het beschermen van burgerrechten en voor eerlijke toegang tot, en het eerlijk verdelen van de opbrengsten van digitale technologieën.

De initiatiefnemers van 'Tada: duidelijk over data' zijn de Amsterdam Economic Board, Waag, HvA, Cionet, Schluss, de gemeente Amsterdam, Kennisland en Amsterdam Smart City.

Gepubliceerd

projecten

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 732546.