Het project 'E-participatietools in Nederland' had als doel burgers in Nederland door middel van digitale tools meer te betrekken in politiek en beleidsvorming, en Nederlandse gemeenten/overheden handvatten te bieden om deze tools in de praktijk te brengen.

In drie workshops, georganiseerd in samenwerking met Netwerk Democratie en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, presenteerde Waag aan diverse Nederlandse gemeenten nieuwe technologische toepassingen om democratische en bestuurlijke processen te verbeteren. Deze eDemocracy-toepassingen worden aangeboden op de site van de VNG/KING.

De technologische toepassingen werden ontwikkeld in het Europese D-Cent project. Deze toepassingen hebben verschillende functies, zoals het creëren van beleid samen met burgers, nieuwe ideëen te verzamelen en te agenderen, of gezamenlijk budgetten bepalen.

Een voorbeeld hiervan is het IJslandse Your Priorities. Dit platform wordt in Reykavik gebruikt om bewoners de mogelijkheid te geven om zelf beleidsvoorstellen te doen en dat te bediscussiëren met andere inwoners. Dit heeft al meerdere succesvolle uitgevoerde projecten opgeleverd en wordt in meerdere landen gebruikt. In dit project werd een Nederlandse vertaling gemaakt van dit platform, zodat ook Nederlandse gemeenten hiermee aan de slag kunnen.

Project duration

1 dec 2016 - 1 sep 2017

Links

Financiers

Partners

  • Netwerk Democratie