Geluiden in Amsterdam
Sadettin Canbay BY-NC-SA

Amsterdam Sounds: Het ritme van de stad

Wat kunnen we leren van het geluidsexperiment Amsterdam Sounds? Ruim anderhalf jaar hebben bewoners en ondernemers in Amsterdam samen geluid gemeten - zowel voor als tijdens corona en de bijbehorende lockdown. De resultaten van deze metingen en de geleerde lessen van het meten van geluid door een burgermeetnetwerk zijn te vinden in het rapport: Het ritme van de stad.

Download het rapport

Het rapport bevat de meetresultaten van de twee pilots bij het Marie Heinekenplein en in de Leidsebuurt: welke patronen en veranderingen zien we terug in de data en welke lessen kunnen we hieruit leren? Daarnaast worden de lessen over het meten via een burgermeetnetwerk gedeeld: hoe veranderen de rol en verantwoordelijkheden van verschillende partijen als burgers zelf metingen doen? Wat hebben we geleerd van de stilte in de stad tijdens corona? En wat zijn oplossingrichtingen die interessant zijn om te verkennen?


Het doel van Amsterdam Sounds is te onderzoeken hoe open-source sensortechnologie in handen van de direct betrokkenen bij geluidsoverlast kan leiden tot een nieuw perspectief op geluidsoverlast. Door gezamenlijk data te verzamelen, te analyseren en nieuwe inzichten te krijgen ontstaat er een nieuw speelveld. Biedt dit mogelijkheden voor een gezamenlijke zorggemeenschap waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid voor de omgeving kan nemen? Juist omdat geluidshinder een heel alledaags probleem is, met directe consequenties en veel verschillende belangen, is het een zeer relevant vraagstuk om mee te experimenteren. Er is directe overlast, maar direct handhaven is vaak moeilijk. Met Amsterdam Sounds onderzoeken we hoe we enerzijds de techniek en data inzichten en anderzijds het gevormde gespreksplatform kunnen inzetten om nieuw beleid op het gebied van geluidsoverlast te kunnen inspireren en maken.

Partners

  • Gemeente Amsterdam
  • Ombudsman Metropool Amsterdam
  • Sensing Clues
  • Waag