Imme Ruarus, Web editor Waag, Jimena Gauna, 2021.

Imme RuarusSmart Citizens Lab Lead

Imme Ruarus is de lead van het Smart Citizens Lab van Waag. Ze doet onderzoek naar de manier waarop bewoners technologie kunnen inzetten om eigenaarschap te nemen over hun leefomgeving en naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheid en bewoners. Als lab lead zet ze de strategie van het onderzoekslab uit aansluitend bij maatschappelijke vraagstukken rond digitalisering, het democratiseren van technologie en participatie.

Imme behaalde haar master Sustainable development aan de Universiteit van Uppsala. Eerder werkte ze bij een internationale duurzame handelsorganisatie aan ecologische en sociale impact.

Lopende projecten

Hollandse Luchten IJmond Bijeenkomst
Smart Citizens Lab

Pilot houtstook meten

In deze pilot onderzoekt Waag samen met bewoners, TNO en de Omgevingsdienst IJmond of we houtstook kunnen meten met sensoren.
Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab

Wetenschap in de Wolken

In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.
Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab

Human Values for Smarter Cities

Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.
FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab

Imagining public connectivity

Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.
Platformcoöp Accelerator
Smart Citizens Lab

MeentCoop

Met een coalitie van maatschappelijke organisaties werkt Waag aan het versterken van de lokale, coöperatieve gemeenschapseconomie in de metropool Amsterdam.
NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab

NWA-route Smart Liveable Cities

Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.
Woman with sensor
Smart Citizens Lab

Hollandse Luchten

Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin inwoners van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.