Amsterdam Sounds project
Waag BY-NC-SA

Amsterdam Sounds: tweede pilot van start op Marie Heinekenplein

Met behulp van open-source geluidssensoren meten inwoners van Amsterdam in het project Amsterdam Sounds zelf de geluidsoverlast in hun buurt. De eerste pilot vond eind 2019 plaats in de Leidsebuurt. Amsterdam Sounds creëert een platform voor burgers, de gemeente en handhavers, waarop iedereen dezelfde informatie krijgt over geluidsoverlast in de buurt en gelijkwaardige toegang heeft tot de data.

Omdat op het Marie Heinekenplein in de Amsterdamse Pijp al langere tijd geluidsoverlast wordt ervaren door de verschillende functies die het gebied heeft voor wonen, werken en uitgaan, is de tweede pilot van Amsterdam Sounds op 17 maart 2021 hier van start gegaan. Met name de overgang van gesloten horeca naar open terrassen na de lockdown zal onderzocht worden, waarbij ook een focus zal liggen op de subjectieve beleving van geluidsoverlast door bewoners.

> Lees meer over de pilot op Marie Heinekenplein