Geluidsmetingen Amsterdam
Waag BY-NC-SA

Amsterdam wil voorbeeld zijn in verantwoord datagebruik

Werken met data roept steeds vaker en luider vragen op over ethisch gebruik, transparantie, privacy, verantwoording, eigendom en beheersbaarheid. Innovatiestad Amsterdam wil een voortrekkersrol vervullen in het aanvaardbaar inzetten van data en technologie. De Amsterdam Economic Board, gemeente Amsterdam en Waag roepen alle partners die meewerken aan de digitale stad op om het manifest ‘Tada - Duidelijk over data’ te ondertekenen, en om concrete maatregelen te nemen en deze ook te delen voor verantwoorde omgang met data. Hiermee versnelt de ontwikkeling naar een ‘verantwoorde digitale stad’.

De beloften van het gebruik van data en nieuwe technologieën zijn groot; onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. Maar er zijn ook grote vragen. Profiteert iedereen evenredig van de digitale revolutie bijvoorbeeld? In een wereld waarin alles en iedereen continu (digitaal) verbonden is, verloopt steeds meer maatschappelijk en economisch verkeer online. Maar wat gebeurt er met de beschikbare data? Wie ontwikkelt de algoritmen die al deze data inzichtelijk maakt? En welke verantwoordelijkheid hoort daarbij en voor wie?

Een diverse groep koplopers heeft op initiatief van de Amsterdam Economic Board gewerkt aan uitgangspunten voor het gebruik van technologie en data in de stad, en vastgelegd in een manifest.

Onder het motto 'Tada’ een woordspeling op data die optimisme, maar ook alertheid voorstaat - voeren de koplopers de komende tijd campagne om zoveel mogelijk initiatieven te laten ontstaan die bijdragen aan de realisering van een verantwoorde digitale stad. De ambities zijn groot, het begint in Amsterdam. Maar als innoverende Metropoolregio wil de stad het idee wereldwijd uitdragen en leidend zijn.

Franc Weerwind – Burgemeester van de gemeente Almere: “Het Amsterdamse verhaal ‘Tada – Duidelijk over data’ wordt bij de samenwerkingspartners met een grote glimlach ontvangen en nagevolgd. Wat aanslaat is de positieve invalshoek." Data dreigen steeds meer in de hoek te komen van controle en argwaan. Wij draaien het om. Transparantie, verantwoording en ethiek kunnen kansrijke uitgangspunten zijn voor het ontwerp van een verantwoorde digitale stad zijn. Duidelijkheid over data is ook een enorme ‘driver’ voor ‘business opportunities’ en een sterke reputatie.

Het manifest en de 'Tada' campagne werd op 31 oktober gelanceerd.

Meer informatie over het manifest ‘Tada – Duidelijk over data/verantwoorde digitale stad’: tada.city

Gepubliceerd

project

EU official flag

DSI4EU, formally known as DSISCALE, is supported by the European Union and funded under the Horizon 2020 Programme, grant agreement no. 780473.