OKFest App organisers meeting
Waag/Frank Kresin BY

App wedstrijden die een verschil maken

Waag stond aan de wieg van Apps voor Amsterdam, Apps voor Noord-Holland en Apps voor Nederland, en binnenkort start Apps voor Europe. Telkens vragen we aan programmeurs om zich in te zetten voor de goede zaak - het verbeteren van de transparantie en de efficiëntie van de overheid, 'innovatie' - met als prijs applaus op een podium en een geldbedrag. Dit leidt tot veel enthousiasme en mooie Apps die echter helaas vaak een snelle dood sterven. Om daar wat aan te doen organiseerden we op 20 oktober 2012 een meetup voor organisatoren van App wedstrijden tijdens het OKFest in Helsinki.

De opkomst was met 26 personen groot. Overal in Europa en ver daarbuiten worden Apps wedstrijden georganiseerd. Ze hebben meestal gemeen dat ze lokale programmeurs willen betrekken bij het oplossen van maatschappelijke en economische problemen. Om dat te bereiken is een bloeiende groep nodig van makers die de weg kennen naar hun potentiële opdrachtgevers: de overheid, bedrijfsleven en het publiek, én opdrachtgevers die weten wat ze kunnen vragen.

App wedstrijden helpen daarbij maar kennen allemaal hetzelfde probleem: de resultaten verdwijnen na een wedstrijd vaak snel weer in de vergetelheid. Dat heeft verschillende redenen. De data is niet goed genoeg; de Apps zijn niet goed genoeg; er wordt onvoldoende aan marketing gedaan; de programmeurs hebben er na een tijdje geen zin meer in hebben en gaan iets anders doen. Dit alles leidt ertoe dat de hooggespannen verwachtingen vaak niet worden waargemaakt.

Een deel van de oplossing is te onderkennen dat App wedstrijden verschillende doelen hebben. Al naar gelang het doel is er iets anders nodig om tot duurzame resultaten te komen.

  • 'Fun', netwerken en kennisuitwisseling: faciliteer een (bestaande) community & betrek kleine sponsors (pizza's en bier)
  • Bevorderen van transparantie van de overheid: engageer NGO's en burgers die transparantie ten doel hebben
  • Innovatie, het opzetten van nieuwe bedrijven: betrek ondernemers; maak verbindingen met bedrijven; organiseer masterclasses
  • Betere dienstverlening van de overheid: zorg voor probleemeigenaars bij de overheid die oplossingen adopteren
  • Onder de aandacht komen bij werkgevers: betrek grote bedrijven (Google, Vodafone, ..) en sponsors
  • Studenten opleiden: betrek hogescholen en universiteiten

Om duurzame resultaten te bereiken is een combinatie van verschillende middelen nodig. Ten eerste: facilitair een rijke gemeenschap van makers van verschillend pluimage die het maken zelf hoog hebben zitten. Ten tweede: organiseer wedstrijden waarmee ze worden uitgedaagd om zich in te zetten en boven het maaiveld uitstijgen. Tenslotte: organiseer de verbinding met ondernemers die voor brede verspreiding van het resultaat zorgen. (Zie ook het onderstaande schema van Julian Tait, 'Innovation Chimney for the creation of an ecology around open data based services', klik voor een download als pdf).

Innovation Chimney for the creation of an ecology around open data based services  

Wat dat betreft zijn we in Amsterdam goed op weg met de tweede Apps voor Amsterdam wedstrijd. Daarin zijn zes thema's geïdentificeerd, waaronder mobiliteit, leegstand, democratie en toerisme en cultuur. Elk thema heeft een 'probleemeigenaar' die aanspreekbaar is op de data en de resultaten. Zo hopen we te bereiken dat de resultaten daadwerkelijk worden gebruikt.