SySTEM 2020 learning outside the classroom
Waag BY-NC-SA

Buitenschools leren maakt wetenschapsonderwijs toegankelijker

In het project SySTEM 2020 hebben Waag en elf Europese partners onderzoek gedaan naar kunst, wetenschap en technologie-onderwijs buiten het klaslokaal. Hierin is gebleken dat buitenschools leren wetenschapsvaardigheden bij jonge leerlingen stimuleert. In de eindpublicatie die op 30 juni is verschenen worden beleidsaanbevelingen en methoden gedeeld om wetenschapsonderwijs toegankelijker te maken voor leerlingen van alle achtergronden.

Het project SySTEM 2020 heeft de afgelopen drie jaar non-formeel en informeel onderwijs op het gebied van kunst, wetenschap en technologie in Europa onderzocht en gedocumenteerd. Waag heeft in het project onder meer een online datavisualisatie ontwikkeld waarmee kunst, wetenschap en technologie-onderwijs in Europa op organisationeel niveau in kaart is gebracht. Deze visualisatie heeft als doel verschillende initiatieven met elkaar te verbinden en (lokale) samenwerking te stimuleren. De verzamelde data in deze visualisatie is ook gebruikt voor het samenstellen van praktische en aanpasbare tools voor docenten die de interesse van leerlingen in wetenschap willen ondersteunen, ontwikkelen en toegankelijker maken. 

Juist aan het toegankelijk maken van wetenschapsonderwijs is veel behoefte. In het onderzoek is namelijk gebleken dat sociaal-culturele verschillen van invloed zijn op de toegang van jongeren tot en interesse in wetenschapsonderwijs. Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, onderschrijft de bevindingen in de eindpublicatie: ‘de praktische benadering van SySTEM2020 zal zijn vruchten afwerpen om gelijkheid, inclusie en genderdiversiteit in wetenschapsonderwijs te waarborgen.’

De eindpublicatie benadrukt de noodzaak voor de toekomst om formeel en non-formeel leren op te nemen in een holistisch leerecosysteem dat actief en wetenschappelijk, geëngageerd burgerschap ondersteunt. Simon Harris T.D., Minister of Further and Higher Education, Research, Innovation and Science in Ierland, schrijft in het voorwoord van het eindrapport: ‘Het wordt steeds duidelijker dat publieke betrokkenheid bij wetenschap, technologie, techniek en wiskunde van cruciaal belang is bij het aanpakken van mondiale problemen zoals klimaatverandering, gegevensbeveiliging en volksgezondheidscrises.’

Lees de hele eindpublicatie