Maker Education Clubavond_Design Principles
Waag BY-NC-ND

Ontwerpprincipes voor leeractiviteiten buiten de klas

Eind januari vond de twaalfde Maker Education clubavond plaats. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om opgedane kennis rondom maakonderwijs met elkaar te delen. Op deze avond waren 40 deelnemers aanwezig, bestaande uit Amsterdamse leraren, bibliotheekprofessionals en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met het onderwerp.

Deze avond lag de focus op wetenschappelijk leren buiten het klaslokaal en stonden er twee internationale gasten op het programma: Eva Durall van Aalto University en Sophie Perry van Science Gallery. Eva Durall heeft binnen het project SySTEM 2020 onderzoek verricht naar wat belangrijke aspecten zijn voor het wetenschappelijk leren buiten het klaslokaal. Hieruit is de ‘Design principles and Methods Toolkit’ voortgekomen, die zij kort introduceerde in haar presentatie. Ze nam de deelnemers vervolgens mee in haar ontwikkelproces en vertelde dat de ontwerpprincipes in deze toolkit in drieën zijn opgedeeld:

  • ‘Ontwerp voor iedereen’ is gebaseerd op de overtuiging dat mensen van elkaar verschillen, maar dat iedereen, ongeacht hun persoonlijke of sociale omstandigheden, de mogelijkheid zou moeten hebben om deel te nemen aan wetenschappelijk leren.
  • ‘Ontwerp voor geweldige leerervaringen’ die betekenisvol, boeiend en inspirerend zijn en stimuleren tot toekomstig leren.
  • ‘Ontwerp voor levenslang leren’ wat net zo belangrijk is voor de leerlingen als voor de onderwijzers.

Vervolgens deelde Sophie Perry haar ervaring bij het toepassen van deze ontwerpprincipes. Ze vertelde over haar ervaring met de toepassing van de toolkit tijdens de ontwikkeling van learning portfolio’s voor jongeren in de vorm van ‘Zines’. Hier gebruikte Perry de principes als een soort ‘checklist’ tijdens het ontwikkelen van het programma. Zo merkte ze zelf dat ze soms gemakkelijk belangrijke principes over het hoofd zag, zoals inclusiviteit, diversiteit en toegankelijkheid.

Perry deelde veel ervaringen en anekdotes vanuit het proces en concludeerde dat het voor haar een toegankelijk model was en het haar hielp om belangrijke waarden en ontwerpdoelen actueel te houden bij de ontwikkeling en toepassing van onder meer ontwerpsessies, workshops en lesmateriaal. Na afloop was er een korte break-out-sessie waarin deelnemers in kleinere groepjes de ontwerpprincipes en ideeën met elkaar konden bespreken.

Gepubliceerd

Auteur

project