SySTEM 2020 richt zich op STEAM-onderwijs (science, technology, engineering, art & math) buiten het klaslokaal.

Het project onderzoekt en documenteert non-formeel en informeel STEAM-leren door het Europese en lokale veld op organisatieniveau in kaart te brengen en te verbinden. En door cross-disciplinaire programma's te evalueren en inzichten te verwerven in de zogenaamde individuele 'learning ecologies'.

Binnen het project worden zelf-evaluatietools voor kinderen ontwikkeld en getest en ontwerpprincipes ontwikkeld en beleidsaanbevelingen voor inclusief non-formeel en informeel STEAM-onderwijs gedaan.

Waag ontwikkelt een online datavisualisatie die een uitgebreid en wijdverspreid overzicht van non-formeel en informeel wetenschaps- en technologie-onderwijs in Europa op organisationeel niveau in kaart brengt. Deze visualisatie stelt projectpartners enerzijds in staat om beter samen te werken met anderen en een gezamenlijk complementair aanbod in hun omgeving te creëren. En anderzijds vormen de verzamelde data worden input voor het onderzoek dat aanbevelingen voor ontwerpprincipes voor succesvol STEAM-leren genereert.

Daarnaast wordt het leren op individueel niveau geanalyseerd. Er worden zelfevaluatie-tools voor kinderen getest in de wetenschapsonderwijs-programma's van diverse partners, waaronder die in Waag's Maker Education Lab.

Waag werkt in dit project samen met tien partners en elf partijen die zich aan het project hebben verbonden; daarmee wordt er in 18 verschillende Europese landen aan dit onderzoek gewerkt.

Dit project is gesubsidieerd door de Europese Unie binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, volgens grant agreement nr: 788317.

EU official flag

Project duration

1 mei 2018 - 30 apr 2021

Links

Team

Financiers

EU - Horizon 2020 programme

Partners

  • Science Gallery Dublin, Ireland
  • Ars Electronica Linz, Austria
  • ECSITE, Brussels, Belgium
  • Aalto University, Helsinki, Finland
  • Zentrum für Sociale Innovation, Vienna, Austria
  • Capital of Children, Billund, Denmark
  • Kersnikova Institute, Ljubljana, Slovenia
  • Museo Nationale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, Milan, Italy
  • LATRA, Lesbos, Greece
  • Centre for Promotion of Science, Belgrade, Serbia