Smart Citizen met Alphasense
Waag BY-NC-SA

Citizen Sensing artikel in Journal of Sensing

Het open access tijdschrift Journal of Sensors heeft een onderzoeksartikel geplaatst over de burgermeetnetwerken: 'Citizen Sensing for Improved Urban Environmental Monitoring'. Hierin zijn ook de resultaten uit het Amsterdam Smart Citizens Lab uit 2015 verwerkt, en dan met name de groep die zich bezighield met met luchtkwaliteit.

Interessant zijn de resultaten met de 'DIY' Alphasense NO2-sensor, waarbij metingen op bij de Waag (Nieuwmarkt) worden vergeleken met de officiële meetresultaten van de GGD op de Oude Schans en de Overtoom. Grofweg blijken de uitkomsten hetzelfde patroon te volgen. In het rapport wordt ook kort ingegaan op de visualisatie en interpretatie van de data.

Alphasense sensors

Het artikel is onder een CC-licentie naamsvermelding in meerdere vormen te lezen en downloaden. Het artikel is geschreven door een team van mensen van de Wageningen University, AMS, RIVM en Waag.

Download een exemplaar als pdf

Qijun Jiang, Frank Kresin, Arnold K. Bregt, et al., “Citizen Sensing for Improved Urban Environmental Monitoring,” Journal of Sensors, vol. 2016, Article ID 5656245, 9 pages, 2016. doi:10.1155/2016/5656245