Co-Creatie met Care

Iedere dag onderzoeken we op praktische wijze hoe technologie inzetbaar is om hedendaagse maatschappelijke vraagstukken op te lossen en uitdagingen aan te gaan. Daarbij richt de Care groep van Waag zich op het vinden van oplossingen voor persoonlijke vraagstukken of uitdagingen omtrent gezondheid. Echte oplossingen voor echte mensen dus. Daarbij proberen we ervoor te zorgen dat we niet - op een soort eigen eilandje ver weg van de praktijk - bedenken wat mensen volgens ons nodig hebben. We proberen juist mét mensen te werken aan relevante en passende oplossingen.

Co-creatief

Afhankelijk van onze projectpartners, en de kennis en kunde van de individuen waarmee we samen willen ontwikkelen en ontwerpen, kiezen we een manier om samen aan de slag te gaan. Daarbij blijft de gebruiker altijd in de lead. Het uiteindelijke gezamenlijke maakproces noemen we co-creatie. Het mooiste van deze co-creatie vind ik dat we niet eindeloos "must haves" en "nice to haves" ophalen om dan aan het eind één product te ontwikkelen. In plaats daarvan benaderen we het maakproces als gezamenlijk leerproces. Daarbij proberen we al vroeg de eerste ideeën "uit het hoofd en in de hand" te krijgen. Dat doen we door snel eerste prototypes te ontwikkelen en te testen waardoor we veel nieuwe informatie over de volgende wenselijke verbeterslag opdoen. Ieder nieuwe ontwikkelronde noemen we een iteratie, en per iteratie polijsten we een idee - als een ruwe diamant - gezamenlijk tot een waardevol en gewenst eindproduct.

Project CHASING

Voor het project CHASING hebben we, samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen, en de St. Maartenskliniek, een hulpmiddel ontwikkeld voor neurologische patiënten met dysartrische spraak. Vanuit Waag hebben Douwe-Sjoerd Boschman (conceptontwikkelaar) en Lodewijk Loos (software-ontwikkelaar) hieraan gewerkt. De patiënten die in het project centraal stonden zijn minder verstaanbaar door verminderde spierkracht en/of coördinatie van de spraakorganen, zoals tong, lippen en kaken. Omdat het voor actieve maatschappelijke participatie van belang is om de kwaliteit van de spraak te verbeteren, zijn we samen met onze partners en de patiënten aan de slag gegaan. Het eindproduct is een interactieve game die ingezet kan worden om spraak te trainen.

Inzicht in de methode

Om te komen tot dit eindproduct hebben we ook weer zo'n co-creatietraject doorlopen waar we nu een publicatie over kunnen aanbieden. Alle concepten die we tussentijds hebben ontwikkeld en getest, zijn hierin terug te vinden. Ook wordt beschreven hoe dit heeft geleid tot het eindproduct. Doel van deze publicatie is om anderen inzicht te geven in co-creatie als leidend principe bij het ontwikkelen van zorgoplossingen. Deze publicatie laat in ieder geval zien op welke manier we hier aan oplossingen voor gezondheidsuitdagingen hebben gewerkt dus laat je inspireren en benader ons zonodig voor meer informatie.

Download een exemplaar van het verslag (pdf)

Gepubliceerd

Auteur

Jurre Ongering

project