CHASING test Radboud
Waag BY-NC-SA

Game helpt bij spraakproblemen

Binnen het CHASING project ontwikkelt ons Creative Care Lab samen met de Radboud Universiteit en de Sint Maartenskliniek een 'serious game'. CHASING staat voor: “CHAllenging Speech training In Neurological patients by interactive Gaming”. Het spel moet op een effectieve en leuke manier ondersteuning bieden aan patiënten die door een neurologische aandoening te kampen hebben met spraakproblemen.

Over het spel

Het spel in kwestie wordt met twee spelers gespeeld. Iedere speler heeft zijn of haar eigen iPad. Samen verkennen ze een virtuele wereld van straatjes en riviertjes. De ene speler moet als graver een schatkist vinden, terwijl de ander als duiker op zoek is naar de sleutel. Pas als beide spelers hun doel hebben gevonden kan de gevonden schat worden geopend en gaan de spelers door naar het volgende level.

Bij het vinden van hun doel zijn de spelers van elkaar afhankelijk. Ze moeten elkaar hierbij aanwijzingen geven via een headset. Ze horen elkaar dus ook live zoals in een Skype gesprek. Terwijl ze elkaar spreken wordt hun spraak op luidheid en de toonhoogte beoordeeld door de software. De spelers krijgen een signaal als ze beter op deze dingen moeten letten. In een latere versie zal de software zelfs helpen om articulatie te verbeteren.

Testen als kompas

Het betrekken van de gebruiker is iets wat we zoveel mogelijk nastreven. Daarom hebben we dit spel ook uitvoerig getest met onze doelgroep. Hieruit kwamen al goede verbetersuggesties voort. Daarna gingen we de nieuwste versie testen op het DRONGO talenfestival. Dit keer voor een breder publiek. Onze projectcollega’s van de Radboud Universiteit presenteerden hier de laatste versie. Ook hier hebben we veel mensen gesproken en vooral ook veel mensen laten spelen. De reacties waren zeer positief.

Door dit soort testsessies betrekken we niet alleen patiënten, maar ook andere mensen vanuit verschillende relevante disciplines. Ook de behandelaar is in de zorg immers van groot belang. Het testen helpt ons ook om richting te bepalen. Daarbij houden we scherp in het vizier dat de patiënt de belangrijkste gebruiker is en moet blijven. Gelukkig gaat de Radboud Universiteit volgende maand dan ook weer met deze groep aan de slag. Al testend polijsten we het spel samen tot een prachtig hulpmiddel dat een waardevolle ondersteuning zal bieden voor de eindgebruiker: de patiënt.