Het CHASING project (kort voor 'CHAllenging Speech training In Neurological patients by interactive Gaming') beoogde een interactieve game voor neurologische patiënten met dysartrische spraak te ontwikkelen en te evalueren. Deze patiënten zijn minder verstaanbaar door verminderde spierkracht en/of coördinatie van de spraakorganen, zoals tong, lippen en kaken. Voor een actieve maatschappelijke participatie is het van belang om de kwaliteit van de spraak te verbeteren.

Het CHASING project was een uitbreiding van het EST-onderzoeksprogramma (Beijer, 2012) waarin de voorwaarden werden onderzocht voor webgebaseerde spraaktraining, de effecten ervan op spraakverstaanbaarheid, en de waardering van E-learninggestuurde SpraakTherapie (EST) door neurologische gebruikers. De resultaten gaven aanleiding om de mogelijkheid tot zelfstandige spraaktraining in de eigen leefomgeving van neurologische patiënten aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten op dagelijks voorkomende spreeksituaties.

Game-ontwikkeling

Het game-element leende zich uitstekend om de stap tussen spraaktraining op functie- en activiteitenniveau enerzijds en spraaktraining op participatieniveau anderzijds te overbruggen. Geavanceerde spraaktechnologie werd ingezet om automatische, objectieve assessment van dysartrische spraak te realiseren en om automatische feedback te geven die als basis voor de therapie dient. De toepassing van spraaktechnologie ten behoeve van assessment van dysartrische (en dus variabele spraak, zowel binnen als tussen sprekers), is een uitdagend en innovatief aspect van het CHASING-project.

Naast de effecten van een spraakgame, werd onderzoek gedaan naar de waardering van spraaktrainingsgames door dysartrische sprekers. Achtergrondvariabelen zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en mobiliteit werden hierin meegenomen. Naar verwachting zullen de uitkomsten een beeld geven van de eigenschappen van patiënten voor wie een spraaktrainingsgame geschikt is. Aan de hand van deze uitkomsten zal in de toekomst beter kunnen worden ingeschat welk type spraaktraining geschikt is voor bepaalde patiëntprofielen.

Dit project werd gefinancierd door het NWO en uitgevoerd door het Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Sint Maartenskliniek en Waag.

Project duration

15 okt 2013 - 15 okt 2017

Links

Publications

Financiers

Partners

  • Radboud Universiteit
  • Sint Maartenskliniek