UNDP Make the Future workshops
Waag BY-NC-SA
UNDP Make the Future workshops
Waag BY-NC-SA
UNDP Make the Future workshops
Waag BY-NC-SA

Complete workshop toolkit beschikbaar

Voor het United Nations Development Programme (UNDP) heeft Waag een unieke en zeer volledige Design Thinking workshop toolkit ontwikkeld, waarmee burgers in Georgië, Egypte en Armenië aan de slag kunnen met hun toekomst: Make the Future. In april, mei en juni van dit jaar hebben we in deze landen driedaagse workshops gegeven in opdracht van het UNDP, waarin burgers duurzame oplossingen ontwikkelden voor maatschappelijke problemen. In 'Make the Future' kregen burgers de kans om de toekomst zelf vorm te geven.

In deze workshops stond 'design thinking' centraal. Deelnemers leerden creatieve en maakbare oplossingen ontwerpen en tot een prototype uit te werken. Daardoor ontstaat het vertrouwen dat zij in staat zijn om daadwerkelijk een actieve bijdrage te leveren en te bouwen aan de toekomst. De toolkit bestaat naast een uitvoerige (Engelstalig) handleiding uit alle gebruikte designfiles, welke onder een Creative Commons-licentie beschikbaar worden gesteld. In de toolkit zijn ook de resultaten van de gegeven workshops verwerkt.

UNDP heeft Waag als partner gevraagd om haar expertise in co-creatief ontwerp en haar ervaring met technologie en prototyping. Met partners als Waag zoekt UNDP naar innovatieve vormen van burgerparticipatie.