United Nations Development Programme (UNDP) en Waag zijn een samenwerking aangegaan binnen het programma 'Make the Future'. In navolging van de Milleniumdoelen heeft UNDP burgers in de wereld gevraagd hoe zij hun toekomst zien. Het idee is dat burgers duurzame oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke problemen, die voor hen belangrijk zijn. In 'Make the Future' kregen burgers de kans om die toekomst zelf vorm te geven.

Waag ontwikkelde workshops om burgers te ondersteunen bij dit maakproces. In deze workshops stond 'design thinking' centraal. Deelnemers leerden creatieve en maakbare oplossingen ontwerpen en tot een prototype uit te werken. Daardoor ontstaat het vertrouwen dat zij in staat zijn om daadwerkelijk een actieve bijdrage te leveren en te bouwen aan de toekomst, die zij als burgers graag willen.

In Georgië, Egypte en Armenië namen jongeren, studenten en jonge ondernemers deel aan de workshopserie. Jongeren ontwierpen tijdens de workshops oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals jeugdwerkeloosheid, veiligheid, communicatie met de overheid of milieuvervuiling. Oplossingen die zij zelf maken en voor hen meerwaarde hebben: een tv-kanaal om kennis te maken met beroepen, het bouwen van een drone om illegale vuilstort in kaart te brengen of een online platform om de verkeersveiligheid te verbeteren. Na afloop van de workshops presenteerden de jongeren hun ideeën aan een breed publiek.

Workshop toolkit

UNDP heeft Waag als partner gevraagd om haar expertise in co-creatief ontwerp en haar ervaring met technologie en prototyping. Met partners als Waag zoekt UNDP naar innovatieve vormen van burgerparticipatie. Het was voor Waag een unieke kans om samen met UNDP jongeren te betrekken bij het oplossen van sociale uitdagingen: Make the Future. Voor UNDP hebben we een workshop toolkit ontwikkeld, waarin ook de resultaten van de workshops zijn verwerkt.

Project duration

3 mrt 2014 - 20 jun 2014

Links

Publications

Financiers

  • United Nations Development Programme