energietransitie zon wind
Green MPs BY-NC-SA

De energietransitie en slim omgaan met data

Om de energietransitie te laten slagen, moeten we slim met data omgaan. En dat moet op een transparante, democratische manier gebeuren. Waag-directeur Marleen Stikker is lid van het Amsterdam Economic Board, en ging in gesprek met mede-lid Koen Overtoom, CEO van het Amsterdamse havenbedrijf. Ze sprak onder meer over het Waag-project Atelier.

'Energie is een basisbehoefte en daarom zie ik het als een commons, een gemeengoed, waaromheen een markt kan ontstaan. We moeten energie opwekken en daarin maken we allerlei keuzes waarin verdienmodellen denkbaar zijn. Maar dat is iets anders dan ervan uitgaan dat energie een markt is die we vervolgens moeten gaan reguleren. Kijk naar internet. Zoals ik in mijn boek Het internet is stuk ook schrijf, zijn we internet als een soort markt gaan zien en is de publieke waarde verdwenen. Nu proberen we de escalaties van die markt waarin een paar partijen de macht hebben met heel veel kracht terug te duwen,' aldus Marleen.

Lees het volledige artikel.

Gepubliceerd

project

EU official flag

Het project Atelier is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 864374.