Het project ErEmEd (Emotienetwerken rond Erfgoed in Educatieve settings) onderzoekt manieren om emoties rondom erfgoed voor jongeren, leraren en erfgoedwerkers inzichtelijk en betekenisvol te maken.

Emotienetwerken is een nieuw begrip en methode voor de omgang met erfgoed, waarbij uiteenlopende (en soms botsende) gevoelens die mensen bij een erfgoed-item hebben, worden verkend. Het in kaart brengen van deze emoties helpt erfgoed betekenis te geven en de relatie tussen mensen en erfgoed te bevorderen.

Een voorbeeld van erfgoed dat vaak een emotionele reactie oproept is Zwarte Piet, maar ook een onderwerp als 'straattaal' of de vraag of het Rijksmuseum het pistool dat Pim Fortuyn doodde wel moet verwerven, roepen emoties op. In de vorm van educatieve seminars en in klassenverband zullen we bij het project EmErEd de uitdagingen rondom dit soort onderwerpen verkennen samen met leerlingen, leraren en erfgoedwerkers.

De nadruk ligt daarbij in eerste instantie op religie en religieus erfgoed. Religieuze objecten worden door musea nu vaak alleen op (kunst)historische gronden beschreven of gelinkt aan een migratiepraktijk, in plaats van aan emtionele beleving of eigentijdse gelovigheid. Met een nieuwe 'erfgoedwijsheid' krijgen professionals en jongeren een dynamisch handelingsperspectief in de omgang met erfgoed. Het helpt hen als veerkrachtige burgers te opereren in een veranderende samenleving. Dit onderzoek draagt bij aan het debat over culturele dynamiek en de rol van professionals als agents of change.

Onze rol in dit project

De rol van Waag in dit project is het visualiseren van de emotienetwerken, bijdragen aan methodeontwikkeling en het ontwikkelen van scenario’s die de basis kunnen vormen voor een nieuw platform dat data genuanceerd verbindt aan bestaande erfgoedcatalogi. In het project wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Project duration

1 jan 2018 - 1 jan 2020

Links

Team

Financiers

Partners

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Reinwardt Academie
  • Imagine IC
  • LCKA
  • Museum Gouda
  • CED groep