Legoland Billund
Legoland Billund BY-SA

DO IT in Legoland voor training partners

Het Waag team van het DO IT project was in Billund, Denemarken, de thuishaven van LEGO. We werden ontvangen door the Capital of Children (een non-profit organisatie gefinancierd door de LEGO Foundation) Samen met hen en Fyxxi hebben we alle partners getraind in co-creatie, maakonderwijsmethoden en peer-to-peer leren.

De pilots van DO IT hebben als doel te laten zien dat maakonderwijs werkt om kinderen ondernemerschapsvaardigheden te leren en een fantastische manier is om sociale en ecologische problemen op een begrijpelijke manier te adresseren onder deze jonge Europese doelgroep.

Iedere pilot bestaat uit ten minste twee 'DO IT acties' (een serie evenementen of workshops). De pilot partners combineren hun expertise over ondernemerschap in onderwijs, het pionieren met sociale innovatie en hun wortels in de zogeheten maker movement. Deze combinatie van expertise maakt dat wij uit DO IT een uitgebreid naslagwerk kunnen creëren dat gebruikt kan worden door leerkrachten door heel Europa en daarbuiten.

Echter bracht deze combinatie van verschillende expertises en uiteenlopende context ook uitdagingen met zich mee. We wilden een op maat training geven die kon inspringen op alle behoefte.

We pakten dit als volgt aan:

  • Samen met de programmaleiders hebben we de (leer-)doelen en het programma bepaald.
  • Veel van onze tijd hebben we besteed aan zelfreflectie en het in kaart brengen van kennis en eventuele verbeterpunten van ieder team.
  • We ontwikkelden een kader voor een plan en de bijbehorende methoden voor peer-to-peer leren.
  • We brachten focus aan op het beantwoorden van 'ontwerpvraagstukken' waardoor de probleemoplossing concreter werd.
  • Men werd uitgenodigd even uit hun comfortzone te treden en hands-on aan de slag te gaan door vooral te doen.

Uit deze training volgt straks een rapport: 'Design Guide for Maker Education'. Meer informatie daarover later.

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

DOIT is gesubsidieerd door de Europese Unie binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, volgens grant agreement nr: 770063.