One Internet
GCIG BY-NC-ND
World of Internet Divides
GCIG BY-NC-ND

Drie toekomstscenario’s voor het internet

Een belangrijk nieuw rapport getiteld 'One Internet' (van de Global Commission on Internet Governance) belicht drie mogelijke scenario’s voor de toekomst van het internet:

  1. Een somber vooruitzicht, waarin het internet een gevaarlijk terrein wordt dat door niemand meer wordt vertrouwd.
  2. Een toekomst van ongeëvenaarde groei, waarin er sprake is van een sterk ongelijke verdeling van de digitale verworvenheden, waarbij een deel van de gebruikers permanent zal worden buitengesloten.
  3. Een optimistisch scenario van een gezond en open internet, dat een weerspiegeling vormt van de maatschappij en alle ruimte biedt voor ontwikkeling en vernieuwing.

Het laatste scenario is uiteraard het meest gewenste, maar de voorwaarden daarvoor zijn dat het internet toegankelijk blijft voor iedereen, veilig en betrouwbaar is en niemand buitensluit. Het rapport laat zien dat het internet op dit moment sterk onder druk staat en dat er afspraken moeten gemaakt tussen partijen om de toekomst veilig te stellen:

“To continue to be effective, Internet governance will need to be more inclusive and more distributed.”

Het rapport komt met een serie aanbevelingen voor beleidsmakers om tot regelgeving te komen die het internet toekomstbestendig maakt. Het rapport, gepubliceerd door CIGI en Chatham House, is verkrijgbaar onder een CC-licentie.

Download een exemplaar (pdf)
Meer informatie op de website: ourinternet.org

In 2014 onderzocht Waag samen met o.a. Bits of Freedom de staat van het sociale en publieke internet in ‘Fix the Internet’, naar aanleiding van de onthullingen van Edward Snowden.