Emotienetwerken in de Waag

Op 10 januari 2019 werd gewerkt aan 'erfgoedwijsheid' in de Waag. Studenten van de Reinwardt Academie verzorgden een sessie Emotienetwerken.

Bekijk hier de foto's van deze dag

Wat is emotienetwerken?

Emotienetwerken is een actieve methode voor de omgang met erfgoed, waarbij uiteenlopende (en soms botsende) gevoelens die mensen bij een erfgoedobject hebben, worden verkend. Het samen in kaart brengen van deze emoties helpt erfgoed betekenis te geven en de relatie tussen mensen en erfgoed te bevorderen.

Met emotienetwerken wordt het tegengaan van de verkokering rond erfgoed beoogd. Zodat erfgoedbestemming niet plaats gaat vinden in steeds meer ‘onder-onzen’. Dat het niet het collectieve goed wordt van steeds losser van elkaar staande collectieven. Integendeel: dat erfgoed-items nieuwe verbindingen inspireren, vergroten en versterken. Dat ze mensen inzicht in elkaars posities verschaffen en empathie bevorderen. Het kan betekenen dat mensen hun positie veranderen, en (onvermijdelijk) stil staan bij de vraag: (hoe) verhoud ik me tot deze gevoelens?

De hypothese is dat emotienetwerken (als werkwoord) tot 'erfgoedwijsheid' leidt: deelnemers zien hoe erfgoed betekenis krijgt en hoe het de relaties tussen mensen en dingen kan veranderen. Emotienetwerken is de afgelopen jaren op een groot aantal conferenties en podia actief ingezet om discussies rond erfgoed te entameren en inzicht te beiden in de praktijk van erfgoedprofessionals. Initiatiefnemer Hester Dibbits karakteriseert Emotienetwerken als een 'opleiding tot erfgoedprofessional in een middag'.