Aardbeiplant
Miss ing BY-NC

Fijnstof meten met aardbeiplanten?

Op duizend vensterbanken in Antwerpen prijkt de komende twee maanden een aardbeiplantje. De Universiteit Antwerpen wil via de bladeren de hoeveelheid fijnstof in de stad meten. Op basis daarvan wordt dan een 'fijnstofkaart' van Antwerpen gemaakt. De onderzoekers verwachten om in de tweede helft van juni de resultaten te kunnen presenteren.

In Amsterdam gaan 100 'Smart Citizens' proberen met eenvoudige elektronica en sensoren de hoeveelheid koolmonoxide (CO) en stikstofdioxide (NO2), twee giftige verbrandingsgassen, in de lucht in kaart te brengen. Fijnstof is met dergelijke apparatuur op dit moment nog niet meetbaar. 

Antwerpen telt momenteel vier meetstations die de fijnstofwaardes registreren. "Maar die meten dat enkel op die plek, terwijl de waarden enkele straten verder helemaal anders kunnen zijn. Met het vrijwilligers beschikken we over duizend kleine meetstations, die een veel genuanceerder beeld kunnen geven", zegt universiteitswoordvoerder Peter De Meyer.

De duizend vrijwilligers moeten in mei vijf bladeren van hun plantje in een papieren bemonsteringszakje deponeren, zonder daarbij het bladoppervlak aan te raken. Ze moeten de zakjes dan terug naar het verdeelpunt brengen en een online vragenlijst invullen. De verzamelde bladeren worden vervolgens geanalyseerd in het laboratorium van het departement Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

"Het is de bedoeling om het project de komende jaren te herhalen, misschien op een nog grotere schaal. Dan kan je ook de gevolgen op de luchtkwaliteit zien van toekomstige ingrepen, zoals het invoeren van de lage-emissiezone in Antwerpen of de Oosterweelverbinding. Of kleinschaliger: een buslijn die een andere route krijgt of een straat waar voortaan eenrichtingsverkeer geldt", aldus Peter De Meyer.

We zijn erg benieuwd naar de resultaten in Antwerpen. Wellicht ook voor Amsterdam bruikbaar!

Zie ook deze video.