Hoe vervuild is de lucht rondom jouw huis of bedrijf? En hoe zit het met geluidsoverlast? Of de luchtvochtigheid? Stel je voor dat je deze waarden zelf kunt meten, meteen kunt delen en vergelijken met andere delen van de stad - in real time. Met de Smart Citizen Kit hebben we onderzocht in hoeverre dit mogelijk is met betaalbare elektronica en sensoren.

De kit (versie 1.1), die bij Fab Lab Barcelona ontwikkeld werd, kon twee giftige verbrandingsgassen in de lucht meten (koolmonoxide en stikstofdioxide), de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, de lichtintensiteit en het omgevingsgeluid. Het pakket bestond uit open-source hardware, een website waar de data wordt verzameld, een online API en een mobiele app. In het project Smart Citizen Kit hebben Waag, Amsterdam Smart City en Amsterdam Economic Board in een netwerk van sensoren in Amsterdam de kit gedurende drie maanden getest.

Door mensen eenvoudige tools in handen te geven waarmee ze zelf onderzoek kunnen doen kan de betrokkenheid bij de directe leefomgeving worden vergroot. Er ontstaan nieuwe, dynamische relaties tussen burgers, wetenschappers en beleidsmakers. En stedelijke vraagstukken kunnen vanuit verschillende perspectieven worden aangedragen, beargumenteerd en onderbouwd. Met het project Smart Citizen Kit Amsterdam hebben we bekeken we hoe dit in de praktijk werkt, en onderzochten we wat de resultaten, randvoorwaarden en impact zijn.

Project duration

1 feb. 2014 - 30 jun. 2014

Links

Publications

Partners

  • Amsterdam Smart City
  • Fab Lab Barcelona

Financiers

  • Amsterdam Economic Board

Gerelateerde artikelen