Gebruikersonderzoek Health-Lab

Hoe betrek je ouderen bij het ontwerpen van een Slimme Woning? 
Dit één van de vragen waar Phillémonne Jaasma zich bezig hield tijdens haar stage bij Waag.

Health-Lab is een project waarbij verschillende partners samenwerken om het gebruik van ICT in de zorg te onderzoeken en te stimuleren. Binnen het Health-Lab project heb ik een kleinschalig gebruikersonderzoek uitgevoerd met vier bewoners van Amsta’s zorglocatie de Flesseman. Het doel van dit onderzoek was om het totaalconcept van 'Slim Wonen' te evalueren, met nadruk op wensen en behoeften van ouderen en hun motivatie om een dergelijk systeem in hun woning te accepteren. Hiermee wordt inzicht verkregen in manieren om invulling te geven aan behoeften, wat het ontwikkelingsproces van innovatieve zorg stimuleert.

Slim wonen

Ik heb tijdens de sessies verschillende methoden gebruikt zoals scenario’s,thinking aloudprobing en co-creatie. De resultaten van mijn onderzoek heb ik verwerkt in een verslag: ‘Slim Wonen’, maar ook op een speelsere manier: De Slimme Huisjes. Voor elke deelnemer heb ik een persoonlijke Slimme Woning ontworpen, met technologische en niet-technologische implementaties. Deze implementaties zijn als puzzelstukjes in de huisjes geïntegreerd. Op de achterkant van elk stukje vind je de motivatie achter de aanwezigheid ervan.


Er zijn ook oningevulde puzzelstukjes. Deze kunnen gebruikt worden om een nieuw Slim Huisje samen te stellen op basis van behoeftes als veiligheid, sociale betrokkenheid en zelfstandigheid. Op deze manier vormen de Slimme Huisjes een tool om een gesprek over Slim Wonen aan te gaan. Deze tool kan ingezet worden in sessies met ouderen, verzorgers en familie, maar bijvoorbeeld ook als hand-out worden gebruikt om het concept van Slim Wonen tastbaar te maken voor betrokkenen en geïnteresseerden.

Gepubliceerd

project