Geluidsmetingen Amsterdam in kaart

Hoe staat het met de geluidsbelasting in Amsterdam? De afgelopen maanden hebben burgers in Amsterdam met een Smart Citizen Kit hun omgeving gemeten. Eén van die metingen betrof het geluidsniveau ter plekke (voorzover dat binnen het meetbereik van de sensor lag - boven de 50dB). Met de geluidsdata van alle kits die minimaal een complete week data hebben geleverd hebben we van elke weekdag het gemiddelde geluidsniveau per dagdeel in kaart gebracht.

We hebben hierbij de 'Kwaliteitsindicatie geluid' van het RIVM gehanteerd: groen staat in de visualisatie voor 'redelijk' (50-55 dB), geel voor 'matig tot slecht' (55-65 dB) en rood voor 'zeer slecht (> 65 dB). Het is duidelijk dat in de binnenstad niveau rood regelmatig wordt behaald.

Soms is er ook een duidelijke relatie tussen het geluid en de functie van het gebouw te zien, zoals bij de OBS Laterna Magica waar op schooldagen in de middag het niveau hoger ligt. Op de Nieuwmarkt ligt het niveau altijd in het rood, met als kanttekening dat in de meetperiode werd gewerkt aan de fundering.

Gepubliceerd

project