FabSchool Kids centrum 2016
Waag BY-NC-SA

"Kunnen leerlingen nog wel klooien?"

Op vrijdag 11 december 2015 vond de eerste landelijke werkconferentie plaats van het Platform Maker Education bij MakerSchool X11 in Utrecht. Het doel was om met ongeveer 25-35 pioniers vanuit scholen, FabLabs, bibliotheken en andere partners samen te gaan werken om Maker Education groter te maken en op de kaart te zetten in Nederland.

Door het grote aantal enthousiaste en betrokken reacties op de uitnodiging, kwamen uiteindelijk 48 experts uit heel Nederland samen om inspiratie op te doen, actuele onderwerpen uit te diepen en concrete plannen voor de toekomst te maken. Aan het einde van dit schooljaar vindt een tweede werkconferentie plaats, waarin we samen terugblikken op de resultaten van het eerste jaar en activiteiten voor de komende jaren formuleren.

Wat is het?

Platform Maker Education zet zich in voor maakonderwijs voor iedere leerling door een impuls te geven aan de bottom-up maakonderwijsbeweging in Nederland. Enerzijds door scholen in staat te stellen om in samenwerking met een lokaal Fablab of MakerSpace kennis te maken met maakonderwijs door middel van een vouchersysteem. Anderzijds door onderwijspioniers die al bezig zijn samen te brengen in een leergemeenschap, zodat zij hun ervaring en activiteiten kunnen delen en verdiepen. Ook beogen we verschillende activiteiten in Nederland in kaart te brengen en kennis en lesmateriaal te ontsluiten via een online platform (makereducation.nl). Tenslotte wordt onderzocht wat de meerwaarde is van maakonderwijs voor (techniek) onderwijs en creative learning.

Lees het volledige verslag van de conferentie in deze pdf

Mooi citaat uit het verslag: “X11 kent het vak Nieuwe Techniek. Michiel licht toe wat dit vak concreet inhoudt voor leerlingen. In het eerste jaar maken leerlingen onder meer een alarm met LittleBits, in het tweede jaar ontwerpen ze een game mét controller, met Scratch en MaKey MaKey, en in het derde jaar ontwerpen ze een huis met TinkerCad en een 3D-printer. 

"Veel leerlingen vinden techniek maar lastig”, vertelt Michiel, “laat mij maar ontwerpen, is dan vaak de reactie.” De opdrachten en materialen introduceert Michiel bewust heel kort en zonder verdere uitleg. Na tien minuten rommelen met de LittleBits komen er al leerlingen aankloppen: “Ik ben klaar!”, waarop Michiel ze verder uitdaagt door te vragen: “Wat heb je bij je of kun je vinden om nog meer lawaai te maken?”"