Let's Connect
Let's Connect BY-SA

'Let's Connect' wint Innovatie Award 2018

Het project 'Let's Connect' is de winnaar van de Internet Innovatie Award 2018. Juryvoorzitter Melanie Peters zei hierover namens de jury: "Een zeer nodige technische innovatie met potentieel een enorme maatschappelijke grote impact. Voor veilige verbindingen maar ook voor een vrij internet zijn we echt afhankelijk van goede VPN-technologie, zeker nu netneutraliteit internationaal onder druk staat."

Het project (van SURFnet en XS4ALL) liet negen andere projecten achter zich, waaronder een promotie-onderzoek over domeinnaambeveiliging, een veelbelovend open hardware-project om computers veilig op te kunnen starten en een project van de Koninklijke Bibliotheek om digitale cultuur te archiveren.

Onder de genomineerde projecten van dit jaar was ook het e-Dem project, geïnitieerd door Netwerk Democratie in samenwerking met Waag en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project beoogt om Nederlandse overheden te helpen hun responsiviteit richting bewoners te vergroten met behulp van digitale participatietools. Veel Nederlandse gemeenten zijn startend in het verkennen van digitale democratie. Om deze ontwikkeling te ondersteunen neemt e-Dem het initiatief om zowel kennis en ervaring uit het buitenland als Nederlandse expertise samen te brengen en met Nederlandse gemeenten te delen.

Met de ISOC.nl Innovatie Award wil Internet Society Nederland vernieuwende en belangwekkende initiatieven rondom internet de erkenning geven die ze verdienen. Innovaties, die een stimulans betekenen voor de groei van en kennis over het internet. De prijs wordt uitgereikt aan personen, instellingen of initiatieven en is een teken van grote maatschappelijke waardering voor prestaties ter verbetering van het internet en het gebruik ervan.

De uitreiking van de ISOC.nl Innovatie-award 2018 vond plaats op 11 januari 2018 tijdens de Internetnieuwjaarsbijeenkomst die meer dan dertig organisaties uit de Nederlandse en internationale internetwereld gezamenlijk vierden in Amsterdam.