Amsterdam waters aerial view
RDVA/Waag BY-NC-SA
Liquid Commons website
RDVA/Waag BY-NC-SA
Amsterdam rioolnetwerk
RDVA/Waag BY-NC-SA

Liquid Commons: schoner water in Amsterdam

In het project Amsterdecks brengen we de kwaliteit van Amsterdams grachtenwater in kaart, zodat je weet waar en wanneer je wél en vooral ook niet kunt zwemmen.

Tijdens een bijeenkomst van de Water Republic 2025 in Pakhuis de Zwijger werd voor het eerst het project Amsterdecks en de website Liquid Commons gepresenteerd. Martin Risseeuw en Ivo de Kler bij Waag hebben de website en bijbehorende datavisualisatie van de waterstroming in Amsterdam ontwikkeld.

Liquid Commons gaat over de waterkwaliteit in Amsterdam. Via de website wordt de complexe data van Waternet op een visuele manier toegankelijk gemaakt, met als doel de inwoners en bezoekers van Amsterdam te informeren en te betrekken bij het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Amsterdecks

Amsterdecks is een hieraan gekoppeld project dat deze informatie gebruikt om een netwerk van publieke waterkwaliteit-metende vlonders te realiseren op strategische plekken in de stad waar kan worden gezwommen.

Amsterdecks zijn openbare waterkwaliteit-metende vlonders die toegang tot het water bieden en informatie over de waterkwaliteit tonen. Op die manier wordt in Amsterdam een “Liquid Commons” gecreëerd die burgers informeert en betrekt bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Door de actuele condities te tonen en de oorsprong van verontreinigingen toe te lichten, wordt betrokken burgers een handelingsperspectief geboden om te participeren in een schoner Amsterdam.

Liquid Commons en Amsterdecks zijn ontwikkeld door Rademacher de Vries Architecten, Waag en Waternet, met subsidie van Stichting DOEN en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.