Amsterdecks heeft als doelstelling inzicht in de waterkwaliteit en toegang tot publiek water te bieden voor de burgers en bezoekers van de stad.

Op termijn beoogt het project bij te dragen aan het schoon krijgen van het oppervlaktewater in Amsterdam, zodanig dat het zwembaar wordt. Om dit mogelijk te maken zal Amsterdecks activiteiten ontplooien waarin architectuur en Civic Tech als methode gebruikt wordt en zullen de beoogde doelgroepen een centrale plek krijgen in het ontwerptraject.

Onze rol in dit project

De rol van Waag in dit project was in eerste instantie het maken van een datavisualisatie (op basis van beschikbare open data van Waternet) en het ontwikkelen van een webapplicatie (Liquid Commons website) waarmee de inwoners van de stad meer inzicht krijgen in de kwaliteit van het oppervlaktewater in hun stad. Daarnaast ontwikkelen we mede de hardware (sensors) voor de Amsterdecks.

In Amsterdecks werkte Waag samen met RDVA-Rademacher & de Vries Architecten en Waternet.

Project duration

1 mei 2015 - 31 dec 2020

Links

Team

Financiers

  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Waternet

Partners

  • RDVA
  • Waternet
  • Amsterdamse Bos